Bethelkerkgemeente Ede

15 december 2019 9.30

15 december 2019 9.30

Welkom

Intochtspsalm Psalm 29 vers 1 OB (schoolpsalm)

Stil gebed, votum en groet

Psalm : NB

Genade en Gebod

Zingen Psalm 130:3,4 OB

Gebed

Schriftlezing Genesis 3:15
Openbaring 12

Zingen Themalied KBU

Zingen psalm 2:1,2 nb

Verkondiging

Zingen gezang Gez 66:1,3,6

welkomstmoment van Dick & Anita

gebeden

collecte

slotlied gez 118

Zegen