Bethelkerkgemeente Ede

25 december 2019 9.30

25 december 2019 9.30

Koor: Ere zij God

Stil gebed
Votum en Groet

Psalm 118: 1, 12 (OB) Laat ieder 's Heren goedheid loven

Koor:
Zo is het beloofd.
O kom bij ons Immanuel
Welkom hier op aard'
Christ is born

Gebed

Schriftlezing 1 - Lucas 2: 1-7 (HSV)

Zingen: Gez 145: 1, 2, 3

Schriftlezing 2 - Johannes 1: 9-14 (HSV)

Zingen: Gez 135: 1, 2, 3

Zingen: Lied 403 (OTH) Een koning is geboren

Kindermoment

Zingen: Psalm 149: 1, 3 (NB)

Verkondiging: Het woord is vlees geworden (Joh 1: 14a)

Lied: Gez 150: 1, 2, 3, 4, 5 In den beginne was het woord

Kinderen terug uit Kinderbijbeluur
Zingen: Projectlied

Gebed en dankgebed

Collectes

Slotzang (staande): Ere zij God

Leefregel uit Kolossenzen 3: 12-18 (NBV)

Zegen