Bethelkerkgemeente Ede

26 december 2021 9.30 (dr. M. van Campen)

26 december 2021 9.30 (dr. M. van Campen)

Welkom

Liedboek 476: 1 en 5 – Eeuwig Woord U willen wij bezingen

Stil gebed, votum en groet

Psalm 149: 1 NB

Gods gebod

Psalm 149: 3 NB

Gebed

Kindermoment

OTH 404 (versie 2015) Eeuwenlang geleden in een donker dal

Schriftlezing: Johannes 1: 11-18

Lofzang van Maria – vers 1 en 2

Liedboek 139 – Komt verwondert u hier mensen 1 en 3

Dankzegging en voorbede

Psalm 103: 2 OB

Zegen