Bethelkerkgemeente Ede

1 januari 2022 10.00 (ds. D.G.R.A. Beekman)

1 januari 2022 10.00 (ds. D.G.R.A. Beekman)

Welkom en mededelingen kerkenraad

Psalm 25: 2 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 139: 1 en 2 (NB)

Leefregels Filippenzen 4, 4-9

Psalm 86: 6 (OB)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Jozua 24, 1-28

OTH lied 276 ‘Heer, wijs mij Uw weg’

Verkondiging

Psalm 84: 3 (OB)

Dankgebed

Liedboek gezang 437 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!’

Zegen