Bethelkerkgemeente Ede

Leeskring Theologie 2018

Leeskring Theologie 2018

geloven op gezagIn het komend seizoen wordt in de leeskring theologie het boek ‘Geloven op gezag’ besproken. De auteur van dit boek is dr. E. Bouter, predikant in de Hervormde gemeente Amerongen-Overberg.

Voor deze kring zijn de volgende avonden gereserveerd:

  • 25 oktober
  • 29 november
  • 10 januari
  • 14 februari
  • 21 maart

Steeds op woensdagavond, inloop vanaf 19.45 en aanvang 20.00 uur. Op 21 maart ontvangen wij dr. Bouter om met hem over de inhoud van het boek in gesprek te gaan. Dit alles D.V.

Eric Bouter, Geloven op gezag. Een kritische analyse van de Newmanreceptie bij Noordmans inzake de Kerk en de wending naar het subject, Boekencentrum Academic 2016, 315 pp, € 39,90.
Voor verdere inlichtingen en eventuele aanmelding: Piet Slootweg

De inhoud van het boek wordt op de site van de uitgever als volgt samengevat:
‘Wij denken dat we voor de inhoud van ons geloof op ons eigen inzicht kunnen vertrouwen. Dit is de 'wending naar het subject' die al eeuwen gaande is. Newman en Noordmans zijn van oordeel dat wij op eigen kracht niet tot betrouwbare kennis van God kunnen komen. Deze moet ons worden aangezegd, wij geloven op het gezag van de Kerk. Zonder haar raken we in een pantheïsme waarin we God naar eigen inzicht en smaak vormgeven. Maar heeft een versplinterde Kerk nog gezag? En hindert kerkelijk gezag dan niet het persoonlijke in de verhouding met God?’

De auteur schrijft zelf in een woord vooraf het volgende:
‘De Newmanreceptie bij Noordmans is een ontmoeting tussen de twee westerse kerktradities, de Romana en de Reformatie. Maar deze ontmoeting is niet zomaar een herhaling van een al eeuwen bestaande controverse. Beide partijen zien zich immers geplaatst voor een gezamenlijk vraagstuk: de zogenaamde wending naar het subject die al vanaf de late middeleeuwen gaande is en die zich sinds de 19de eeuw in volle kracht heeft doorgezet. Enerzijds biedt die wending de mogelijkheid tot het verder ontvouwen van het christelijk geloof. Want in de christelijke traditie wil geloven zeggen: je persoonlijk verhouden tot God. Anderzijds doet de wending naar het subject de Kerk uiteenvallen en haar leergezag verdampen. Deze wending betekent immers subjectivering en individualisering van het geloof. De apostel Paulus noemt de Kerk wel een zuil van waarheid, maar in de 21ste eeuw is de Kerk niet meer een monoliet en wordt aan de waarheid van haar leer nog maar zelden zwaar getild. Aan deze subjectivering van de kerkelijke verkondiging heeft bijgedragen dat het kennisbegrip sinds eeuwen in toenemende mate is bepaald door maatstaven van de exacte wetenschappen. Dat wil zeggen dat alleen wat gemeten kan worden als betrouwbare kennis wordt gezien. Voor het christelijk geloof, dat op gezag moet worden geloofd, rest niets meer dan de status van mening; en zoveel meningen zoveel kerken. De Kerk heeft nog geen kans gezien met een adequate kenleer dit exacte kennisparadigma te doorbreken. De westerse cultuur ontwikkelt zich nog altijd alsof er geen openbaring is.’

In het jaar waarin we stilstaan bij 500 jaar Reformatie is het niet verkeerd om over dit onderwerp na te denken.

  • Was de verregaande versplintering van het protestantisme een onvermijdelijk gevolg van de Reformatie?
  • Betekende de Reformatie een capitulatie voor de moderne subjectivering en individualisering?
  • Hebben wij daartegenover vandaag een nieuw respect voor het gezag van de Kerk nodig?

Boeiende en tot nadenken stemmende vragen in het jubileumjaar van de Reformatie.