Bethelkerkgemeente Ede

Terugblik seniorenmiddag  2 oktober 2019

Terugblik seniorenmiddag 2 oktober 2019

Woensdagmiddag 2 oktober jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Het was fijn om deze middag ook een aantal mensen uit de omgeving van Park Reehorst te begroeten. Omdat onze vaste pianiste Ina Tamerus-Nap deze middag verhinderd was werden we op de piano begeleid door Annette Couprie.

20191002Seniorenkring Foto Hanneke 5 met Tinus20191002Seniorenkring Foto Hanneke 2
Na het welkom hield ds. W.G. van den Top een korte overdenking naar aanleiding van Exodus 33: 12-17 “Mozes vraagt de heerlijkheid van de Heere te zien ”. Het thema was “Verder, maar hoe?” n.a.v. vers 15. Daarna zongen we Gez. 305: 1 en 2 een lied van Gods vertrouwen voor Mozes en voor ons.

Daarna werd het woord gegeven aan de heer Eric Norde uit Ede. Deze archeoloog is werkzaam bij RAAP Archeologisch Adviesbureau te Zutphen. De heer Ronald ’t Hart uit Brummen kon helaas door omstandigheden er deze middag niet bij zijn. Wel is deze presentatie door hem voorbereid samen met Eric. De presentatie: “Van Karrenspoor tot Oude Kerkweg: 3000 jaar historie in Park Reehorst” was een boeiend beeldverhaal. Eric gaf in een overzicht aan wat archeologie is, hoe er wordt opgegraven en waarom hier nu opgegraven werd. Hij gaf eenvoudige, leuke en aansprekende informatie door. Bij archeologisch onderzoek wordt gekeken naar vlekken/verkleuringen. Laagje voor laagje wordt afgegraven. De sporen worden ingekrast en gelabeld, ingemeten en met GPS in kaart gebracht. Een spoor in detail werd uitgelegd. Het geheel werd samengevoegd in een allesporenkaart. In het verleden waren niet alle plaatsen bewoonbaar. Er waren lage en hoge gebieden. In het Park Reehorst hebben zo’n 20 boerderijen gestaan in het verre verleden. Dat kon men opmaken aan de sporen (rechthoeken). Ook sporen van waterputten werden gevonden. Over de bouw en grootte van deze boerderijen (hout) en over de opslag van voedsel en gewassen gaf Eric uitleg. Er was een grote betrokkenheid vanuit de zaal en er werden dan ook veel vragen gesteld door de senioren/belangstellenden. Eric legde alles heel duidelijk uit en wij hebben allen een goed beeld kunnen krijgen van archeologie en vooral van Park Reehorst in de IJzertijd en de Middeleeuwen.

Bij het onderzoek in Park Reehorst werd er ook een Open Dag gehouden om geïnteresseerden te informeren. Ook de jeugd werd erbij betrokken. Voor deze Open Dag was dan ook veel belangstelling. Eric liet tot slot nog enkele animatiefilmpjes zien. Deze zijn met diverse andere bezienswaardigheden en reconstructiefilmpjes te bekijken in Cultura op de 2e verdieping. Zo kun je zelf even teruggaan naar het leven in de IJzertijd en Middeleeuwen.

In de pauze konden we verschillende vondsten bekijken en kregen we daarbij nadere uitleg. Ook het boek waarin het hele project van Park Reehorst beschreven staat konden we inzien. In de pauze was er natuurlijk ook volop tijd voor ontmoeting.

20191002Seniorenkring Foto 3 Fina met Eric 20191002Seniorenkring Foto 7 Pauze vondsten

Tinus Hoogendoorn gaf in zijn dankwoord aan dat het weleens heel druk kon worden bij Cultura na deze mooie presentatie!!!
Tot slot zongen we nog Gezang 393 : 1, 2, 3 en 4, een lied van dankbaarheid.
Deze seniorenmiddag is omgevlogen. We kijken terug op een geslaagde middag!

De volgende seniorenmiddag is op DV woensdag 20 november van 15.30 uur – 18.30 uur. De verhalenkoffer en spelletjes ........ komen dan aan bod. De korte overdenking zal worden gehouden door ds. Zwanenburg. Tot besluit zal er dan een stamppottenbuffet zijn.