Logo groot

Bij de kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

Ook de komende diensten kunt u weer bekijken via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1908-De-Ark-Ede     en https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10634

Dit betekent veel meer capaciteit en gebruik bij voorkeur de eerste mogelijkheid. Zij hebben de meeste capaciteit. Daarmee hopen we dat u deze keer allemaal live kunt kijken en luisteren. 

Omdat er geen kinderoppas en Kinderark mogelijk is, is er weer extra materiaal voor de kinderen (te gebruiken bij de preek). Als u deze uitprint, kunnen kinderen ook op deze manier meedoen met de dienst. De oplossing van de puzzel kun je inleveren bij ds. Heutink. Zie verder de bijlagen onderaan dit bericht.

Hoe u mee kunt doen aan de collecten ziet u hieronder:

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 onder vermelding van doel en/of datum of via iDeal (klik hier) en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van 'collecte kerkdienst' of via iDeal (klik hier). 

QR code wijkkas

Het geven via GIVT is op dit moment nog niet mogelijk voor de reguliere collectdoelen. Er is wel een proef geweest met dit systeem, maar dat was alleen voor de uitbouw.

Uw bijdrage voor de wijkkas van de Ark kunt u overmaken naar NL31INGB0009356858 of deze QR-code gebruiken:

U kunt uw geld of collectebonnen voor deze diensten ook opsparen en het bij het eerst mogelijke kerkbezoek in de collectezak of wijkkas doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld.