kleopaslogo

Gemeenteavond

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Gemeenteavond

Logo VT met witGemeenteavond liturgie en eredienst - maandagavond 26 november

Afgelopen seizoen bezon de kerkenraad op thema’s die bij diverse gemeenteleden spelen en die in de kerkenraad aandacht vragen en opgepakt worden. Een belangrijke en steeds terugkerende gedachte in deze bezinning was o.a. het belang van het weten en ontdekken wie we als gemeente (willen) zijn en daarnaast hoe de kerkenraad de gemeente hierin kan betrekken. Het jaarthema ‘Gemeente zijn’ heeft hierop betrekking. Door gemeenteleden de juiste vragen te stellen, over thema’s mee te laten denken en hierop activiteiten in te zetten, hopen we een beter beeld te krijgen van hoe er gedacht wordt over bepaalde onderwerpen en welke ideeën er zijn.

Het thema 'liturgie en eredienst' nam in de bezinning van de kerkenraad een grote plek in. Daarom zal er, naast dat dit thema op kringen wordt besproken, ook een aparte gemeenteavond over gehouden worden om iedereen de gelegenheid te geven hierin mee te denken. De kerkenraad heeft de commissie Vorming & Toerusting gevraagd om deze gemeenteavond voor te bereiden.

Inhoud van de avond is onder andere hoe en waarom onze liturgie en eredienst zo gevormd zijn. Daarnaast hopen we d.m.v. vragen en stellingen te ontdekken wat er in de gemeente over dit thema leeft. We hopen dat een groot deel van de gemeente hierbij aanwezig zal zijn. Meer informatie volgt, maar houd deze avond vast vrij in uw/jouw agenda.

Commissie Vorming & Toerusting