kleopaslogo

Beleidsplan 2021-2025

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Nav de dienst zondag 26jan: Kanye West rekende zich tot de wereldgeniën, rapt grive teksten.... en komt tot bekering. Hoe ervaar je zo'n ommekeer als gelovige? Dankbaar - sceptisch - met irritatie...? Zijn verhaal past niet in onze "cirkel van hoe geloven gaat".....

Beleidsplan 2021-2025

Nieuwsmail 2020 BeleidsplanIedere 5 jaar ligt er weer een taak te wachten voor de kerkenraad. Er wordt verwacht dat we weer een beleidsplan maken. Dat klinkt een beetje negatief en meestal wordt er ook zo naar gekeken. Weer zo’n verplicht stuk dat onder in de lade terecht komt en er bij tijd en wijlen uit wordt gehaald.

Als kerkenraad hechten we echter veel waarde aan een beleidsplan. Een kleine groep uit de KR is enthousiast begonnen aan het eerste voorstel van de missie en de visie. Deze zijn de kern van het nieuwe beleidsplan. Hierin verwoorden we namelijk waar we als Kleopas voor staan maar vooral waar we naar toe willen. Het is de ’kapstok’ van alles wat er verder in het beleidsplan beschreven wordt.

De eerste opzet van de missie en visie is in de laatste kerkenraadsvergadering gepresenteerd en op een paar details na goedgekeurd. Er is niet meer gekozen voor een hoofdstuk per verantwoordelijke groep zoals ‘Diaconie’, ‘Kerkenraad’, ‘V&T’ maar voor een bijna revolutionaire invulling. De hoofdstukken zijn geformuleerd als een verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben zoals ‘Groeien in geloof’ en ‘Gemeenteleden zijn betrokken op de gemeente en elkaar’. Er ligt nog een hele uitdaging voor de commissie en anderen t.a.v. de invulling van de verschillende hoofdstukken.

Wilt u als gemeente dit proces opdragen in uw gebed en vragen om de verlichting met de Heilige Geest? Dit is iets waar onze God ons in moet leiden en waarmee Hij straks ons zal gaan gebruiken als instrument om aan deze missie deel te nemen.

Henk van de Kolk, preses.