kleopaslogo

Werkgroep Duurzaamheid

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Nav de dienst zondag 26jan: Kanye West rekende zich tot de wereldgeniën, rapt grive teksten.... en komt tot bekering. Hoe ervaar je zo'n ommekeer als gelovige? Dankbaar - sceptisch - met irritatie...? Zijn verhaal past niet in onze "cirkel van hoe geloven gaat".....

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep duurzaamheidTot nu toe is een aantal vrijwilligers uit diverse Edese kerkgenootschappen twee zaterdagmiddagen actief geweest op de Ginkelse Hei. Eind november waren dat er twaalf, ook qua leeftijd een divers gezelschap, waaronder twee personen uit Kleopas. Enkele anderen, ook enthousiast geworden tijdens de natuurwandeling op onze laatste gemeentemiddag, waren die middag verhinderd. Deze activiteit staat onder leiding van John Smits van A Rocha, die in september onze gids was.

Het zou mooi zijn als meer Kleopassers gaan deelnemen aan deze duurzaamheidsactie om de natuur op te schonen en daarmee het milieu voor mens en dier te verbeteren. Het is leerzaam, gezellig en ook een mooi stukje samenwerking met andere christenen uit Ede, een mooie ontmoeting.

Vanaf januari a.s. zal er iedere laatste zaterdag van de maand zo’n “schoonmaakactie” plaatsvinden. Start om 13.00 bij het monument op de Ginkelse Hei. Van harte aanbevolen om samen de handen uit de mouwen te steken en mee te gaan, hierbij uitgenodigd.

Voor meer info, Tinus en Chiel.