kleopaslogo

Jaarthemamiddag - 8 feb

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Nav de dienst zondag 26jan: Kanye West rekende zich tot de wereldgeniën, rapt grive teksten.... en komt tot bekering. Hoe ervaar je zo'n ommekeer als gelovige? Dankbaar - sceptisch - met irritatie...? Zijn verhaal past niet in onze "cirkel van hoe geloven gaat".....

Jaarthemamiddag - 8 feb

Kleopas Jaarthemamiddag - zaterdag 8 februari 2020

De commissie vorming & toerusting organiseert op zaterdag 8 februari weer de jaarlijkse toerustings gemeentemiddag n.a.v. ons jaarthema ‘Ruimte voor de Geest’. Het beloofd weer een waardevolle, inspirerende en opbouwende middag te worden voor jong en oud!

Dr. Gerrit Vreugdenhil zal spreken en een workshop verzorgen over het onderwerp ‘Geestelijke strijd’. Dr. Gerrit Vreugdenhil (www.gcvreugdenhil.nl) is predikant in de Hervormde St. Jansgemeente te Gouda. Eerder is hij predikant geweest in Woerden en zendingspredikant voor de GZB in Chili. In oktober 2013 promoveerde hij op een studie over Psalm 91 en de (oud-Oosterse) bedreiging door demonen. In 2017 verscheen zijn boek 'Geestelijke strijd in de kracht van Jezus. Gelovig weerstand bieden aan de boze' waarin hij schrijft over o.a. de tactieken van de duivel en welke wapens de Bijbel aanreikt voor de geestelijke strijd. Iedereen die in Christus gelooft, krijgt ermee te maken. In de Bijbel worden we opgeroepen om weerstand te bieden tegen de duivel. Hoe moeten we dat doen? Van welke methoden maakt de satan gebruik? Hoe kunnen we ons verdedigen? Deze vragen staan tijdens deze middag centraal met daarbij vooral praktische en concrete tips.

De middag heeft verder een gevarieerd keuzeprogramma en volop ruimte voor ontmoeting met elkaar en een gezamenlijke maaltijd. Het hele gezin kan komen, want er is kinder- en tienerprogramma voorbereid en ook oppas voor de kleinsten! We hopen weer veel gemeenteleden deze middag te kunnen verwelkomen!

Aanmelden