kleopaslogo

Symboliek in de veertigdagentijd

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Waarom bleef U zo stil... Dacht U aan ons, misschien? Dat is geen vraag meer: JA, Hij dacht aan ons!

Symboliek in de veertigdagentijd

VT2 Logo Afgelopen woensdag 26 februari 2020 was de zogenaamde Aswoensdag waarop traditiegetrouw de veertigdagentijd (zondagen niet meegerekend) begint die loopt tot en met Stille Zaterdag (11 april 2020). Aankomende zondag 1 maart is dan de eerste zondag in de veertigdagentijd. Er staan dan, naast de grote paaskaars, zes kleine kaarsen voorin de kerk. Iedere zondag wordt één kaars uitgeblazen waarmee gesymboliseerd wordt dat het denken aan het lijden en sterven van Jezus dichterbij komt; het wordt steeds donkerder. Op paaszondag (12 april 2020) branden alle kaarsen weer, want vanaf dan vieren we met elkaar de opstanding van Christus, het Licht van de wereld. Ook wordt dan de nieuwe paaskaars ontstoken als teken van een nieuw begin door Jezus overwinning op de dood.

De veertigdagentijd is voor veel christenen een tijd van bezinning en vasten van bepaalde gewoontes (bijvoorbeeld maaltijden, tv, sociale media, alcohol, etc.). Voor wie thuis dagelijks of wekelijks bewust wil toeleven naar Pasen zijn er diverse veertigdagenkalenders in omloop van o.a. de PKN, NBG, Tear en Kerk in Actie. Deze zijn te koop in de christelijke boekhandel of te bestellen via de websites van deze organisaties. Voor meer informatie over de veertigdagentijd klik hier

De komende tijd zal de commissie vorming & toerusting ook weer de jaarlijkse vesper bijeenkomsten voorbereiden die gehouden zullen worden in de week Stille Week voor Pasen (6 t/m 11 april). Hierover volgt later meer informatie.

Commissie vorming & toerusting

VT2 Afbeelding