kleopaslogo

Moment van Gebed - thuis

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Waarom bleef U zo stil... Dacht U aan ons, misschien? Dat is geen vraag meer: JA, Hij dacht aan ons!

Moment van Gebed - thuis

Moment van Gebed dagelijks: 19.00- 19.15 Bid jij mee?!
Ieder op zijn eigen plek tot we weer samen in de kerk kunnen zijn.

Lam van God, dat de zonden der wereld droeg! Lied via YouTube

Wat een verdriet nu geliefden van ons ziek worden van het Corona virus en beleidsmakers met de handen in het haar staan.

Wij worden teruggeworpen op ons zelf... Welk een God die ook in deze situatie trouw op ons wacht! Wat een troost dat in ons de Heilige Geest woont en wij steeds met Hem alles mogen bespreken en kunnen voorleggen.

Want Hij verzoende ons met Hem! Zie Romeinen 5: 6-8
‘’Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wilt sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’’.

Op dit moment zijn we in gebed als leden van de Kleopasgemeente met elkaar verbonden.
We bidden voor:

  • de gemeente van Christus: dat zij een licht in de duisternis mag zijn, een pleisterplek voor gewonden naar lichaam en ziel
  • de ‘front soldaten’: verpleegkundigen en ander verplegend personeel en medici
  • beleidsmakers en wetenschappers
  • innerlijke rust en vrede met Hem

Voor Gebed suggesties zie Bidden Onderweg. Speciale teksten en suggesties per dag gericht op de lijden tijd. Je kunt je inschrijven en ontvangt dan per dag in de mailbox de gebedssuggesties.