kleopaslogo

Bezinning in de stille week

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Waarom bleef U zo stil... Dacht U aan ons, misschien? Dat is geen vraag meer: JA, Hij dacht aan ons!

Bezinning in de stille week

In de stille week voor Pasen staan christenen over de hele wereld stil bij het wonder van de verzoening.

Ook, of juist in deze tijd is het goed om tijd te nemen en om de rust in Hem te zoeken die sterker is dan de dood en stil te staan bij het offer dat is gebracht. Om zo samen de ruimte te nemen het lijden en sterven van onze Heere Jezus dieper tot je door te laten dringen. We zingen, we bidden, er is een muzikaal moment en we luisteren naar het Woord.

In verband met het Coronavirus zullen ook deze vieringen worden vormgegeven zoals de ochtenddiensten (alleen met direct betrokkenen). Via de livestream kunnen we in verbondenheid met elkaar deze vieringen beleven. 

Lees en zing tijdens de korte bijeenkomsten op 6, 7, 8 en 11 april mee aan de hand van de liturgie in de bijlage.

Commissie Vorming en Toerusting