kleopaslogo

Update naar aanleiding van corona-maatregelen

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

De gelijkenis tussen Daniël 6 en het Paasverhaal. Bij beide... 》zoeken leiders een reden voor het oordeel 》probeert de vorst onder de op te leggen straf uit te komen 》sluit een steen met zegel de 'mond van de kuil' af 》komen mensen (Darius/vrouwen) later kijken (1 van 2)

Inschrijven kerkdienst

Per 1 juni is het mogelijk voor de maand juni 2020 in te schrijven voor een kerkdienst met maximaal 26 personen. Meer informatie kun je hieronder in het artikel 'Update ...' vinden

Inschrijven 

Update naar aanleiding van corona-maatregelen

 

Corona updateDeze berichtgeving is een update op de Kleopasnieuwsmail van 25 mei en het Bericht van Belang van 29 mei. De inhoud van voorbenoemde update kunt u vinden via deze link.

Eredienst vanaf 1 juli
Sinds 7 juni komen we weer met een aantal mensen bij elkaar in de kerk. Daarvoor zijn we heel dankbaar. De diensten in juni hebben we gebruikt om te zien waar we tegenaan lopen en waar we rekening mee moeten houden, zodat we vanaf 5 juli zoveel mogelijk gemeenteleden kunnen verwelkomen. Vooralsnog gaan we uit van maximaal 80, rekening houdend met de 1,5 m afstand die we moeten kunnen garanderen. 

Ochtenddienst
We gaan weer naar elke zondagochtend. Om voldoende tijd te hebben voor ventileren en schoonmaken tussen onze dienst en de dienst van Emmaus, zullen we een kwartiertje eerder starten: van 08.45 tot 09.45 uur. 

Reserveren
Om het maximum aantal niet te overschrijden, moet iedereen zich vooraf aanmelden. Dat kan via www.kleopasgemeente.nl/inschrijven

Voor degenen die niet in staat zijn om online te reserveren is het mogelijk om telefonisch in te schrijven via de scriba, Anja Doornewaard: 06-22706274, of eventueel via Jurjen Hooijenga: 06-42041658. Om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven zich in te schrijven, hanteren we het volgende systeem: A-L voor de ochtenddienst, M-Z voor de middagdienst en week erop andersom. Vanaf vrijdagavond is er geen beperking voor inschrijving en kan iedereen zich opgeven, ongeacht welke letter van de achternaam. 

Kinderen die rechtstreeks naar de kindernevendienst gaan, hoeven niet te reserveren.
In juli staan een belijdenis- en een doopdienst gepland in de middag, de plaatsen in die diensten zijn gereserveerd voor familie en gasten van de belijdeniscatechisanten en doopouders.  

We beseffen dat deze maatregelen haaks staan op de gastvrijheid die wij als gemeente willen uitstralen. Tegelijk vinden we het belangrijk dat we, zeker ook als kerk, meewerken aan het voorkomen van nieuwe uitbraken van het coronavirus. 

Gemeentezang
Zingen met de hele gemeente wordt afgeraden, want het lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Dit is pijnlijk, maar we moeten ons dit zeer ter harte nemen. Zingen door enkele mensen is wel mogelijk mits er 5 meter afstand is.
Ons voorstel is dat de mensen op de voorste rij zingen. Dus wilt u/wil je zingen, neem dan plaats op de voorste rij – dat houdt in dat je zo vroeg mogelijk aanwezig bent, omdat we plaats nemen van voren af aan.

Schoonmaken 
Na elke dienst moet het kerkgebouw schoongemaakt worden. Dat houdt in dat een paar gemeenteleden gevraagd zal worden om te helpen met het schoonmaken van klinken, stoelen etc. na de dienst.

Hoe houden we contact onderling? Samen gemeente-zijn
We beseffen dat de behoefte om elkaar te zien en te ontmoeten groot is. En dat kan voorlopig nog niet in de vorm die we gewend zijn. Toch zien we dat juist in deze tijd ook veel creativiteit en nieuwe ideeën ontstaan. Daarom een oproep aan iedereen: 
- welke behoefte heb jij/heeft u aan onderling contact?  
- welke ideeën heb jij/heeft u over de vormen van onderling contact?  
Overleg onderling of mail / bel onze scriba. Schroom niet om aan te geven als u behoefte heeft aan contact. We zijn met genoeg gemeenteleden om elkaar te kunnen dienen.

Enquête
In september zullen we een enquête uitzetten waarin we graag van u en jou vernemen hoe de diensten bevallen, wat er beter kan, welke ideeën u heeft etc. En wanneer u tussentijds al verbeterideeën heeft, aarzel niet en meld ze bij onze scriba.