kleopaslogo

Inschrijven - aandacht gevraagd

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Snappen we de bijbelwoorden? Een kind zei: Je moet niet alleen je buitenoren gebruiken maar ook je binnenoren. Dan gaat het snappen wel!

Inschrijven kerkdienst

Wegens corona richtlijnen is inschrijven voor een kerkdienst nodig om deze te kunnen bezoeken.

Inschrijven 

Inschrijven - aandacht gevraagd

kleopaslogoOm iedereen een kans te geven om in te schrijven op de beperkte hoeveelheid plaatsen in de kerk:
- kun je slechts voor één dienst tegelijk inschrijven. De dag nadat de dienst is geweest kan weer ingeschreven worden voor de volgende dienst. Van deze regel wordt afgeweken als op zaterdag blijkt dat er nog plaatsen vrij zijn. Voor betreffende dienst kan dan op zaterdag of zondag alsnog worden ingeschreven ongeacht of er al voor een andere dienst is gereserveerd
- hanteren we voor de ochtenddienst een beperking op achternaamletter. Voor de middagdienst geldt geen beperking.

Een bevestiging van de inschrijving wordt gemaild naar het opgegeven email adres, waarin ook de aanwijzingen vermeld staan hoe te annuleren zodat een ander de plek kan innemen. Als een dienst vol is, kan er ingeschreven worden op de wachtlijst. Zodra iemand zijn inschrijving annuleert, krijgt iedereen op de wachtlijst een email met de kans alsnog in te schrijven.