kleopaslogo

Besluit: erediensten alleen online

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Nav 1 Samuël 3 In de tempel brandt de olielamp altijd! Elke dag wordt de olie bijgevuld... God is altijd aanwezig!

Besluit: erediensten alleen online

Beste gemeenteleden,
Met pijn in het hart moeten we u meedelen dat -net als in maart- de diensten van de Kleopas voorlopig alleen online te volgen zijn. Omdat we weten dat er omstandigheden kunnen zijn dat het heel belangrijk is om fysiek in de kerk te zijn hebben we het bezoeken van de erediensten zolang mogelijk, op een zo veilig mogelijke wijze gefaciliteerd.

Maar nu in Nederland en ook in Ede, het aantal besmettingen zo hoog is en in onze wijkgemeente het aantal corona patiënten toeneemt hebben we besloten tot alleen online-diensten. Ook de berichten over het Ziekenhuis Gelderse Vallei, volle afdeling Intensive Care en zeer hoge werkdruk voor verplegend personeel, hebben wij in onze besluitvorming – voorlopig alleen online diensten- meegenomen. Onder het verplegend personeel zijn ook een aantal leden van de Kleopasgemeente. Wij moeten met elkaar ons steentje bijdragen aan de strijd tegen dit virus en als het even strakker moet dan zullen we dat moeten doen.

Wij zijn ons bewust dat een aantal gemeenteleden teleurgesteld zijn met dit besluit. Maar het moge duidelijk zijn, wij vonden dit een heel moeilijk besluit. Na Pasen en Pinksteren wordt ook Kerst thuis online de dienst meemaken. Niet samen naar de kerk, niet naar de kindernevendienst. Een groot gemis.
We zijn dankbaar voor de goede technische middelen zoals geluid en beeld. Bovenal hopen we dat dit niet zal belemmeren om het grote geschenk aan ons en onze wereld te aanvaarden namelijk Christus Jezus, Gods Zoon.
Het echte kerstfeest hangt uiteindelijk niet af van de omstandigheden waarin we het vieren. Toen Jezus geboren werd waren de omstandigheden verre van ideaal. En toch kwam Hij in deze donkere wereld vol van ziekte en nood. Christus komst laat zich door niets en niemand tegenhouden. Dat geeft troost in deze kille tijd.

We wensen u en jou de vreugde van kerst toe. Dat we opnieuw ons mogen verwonderen dat Hij kwam uit liefde naar ons en onze wereld.

Komt laten we aanbidden, komt laten we aanbidden, komt laten we aanbidden die Koning!

Namens de kerkenraad,

Arjen van Veldhuizen (vz.) en Ds. N.W. van den Houten