kleopaslogo

Beleidsplan 2021-2025

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Je leven start bij El-azar. Bij de ene God, die helpt.

Inschrijven kerkdienst

Wegens corona richtlijnen is inschrijven voor een kerkdienst nodig om deze te kunnen bezoeken.

Inschrijven 

Beleidsplan 2021-2025

 

Hoofdlijnen van het Kleopas Beleidsplan 2021-2025
Missie: de bestaansreden van onze gemeente
We hebben Hem lief, en we hebben elkaar lief, omdat Hij ons liefheeft.
(Naar aanleiding van 1 Joh 4:7).

Als protestantse hervormde gemeente willen we trouw zijn aan het Evangelie en de drie-enige God en Christus’ verlossingswerk centraal zetten. Wij werken en leven in Zijn nabijheid en groeien in geloof. Wij geloven samen èn persoonlijk

Visie: Wat is ons verlangen voor de toekomst?
Als protestantse hervormde gemeente leven we in afhankelijkheid van de drie-enige God en staat Christus’ verlossingswerk centraal. We zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en de Hervormde Gemeente in Ede. We willen werken en leven in Zijn nabijheid en groeien in geloof door Bijbelstudie, stilte, aanbidding en vurig zijn. We willen samen èn persoonlijk geloven. Individueel en gezamenlijk gebed staat centraal. Door gastvrij te zijn en te delen gunnen we iedereen een veilige plek in onze Gemeente, net zoals we iedereen het Evangelie gunnen. Gemeenteleden zijn betrokken en er is ruimte voor de inzet van ieders gaven. Het accepteren van ieder mens vinden we belangrijk, omdat God ieder mens liefheeft.

Kernwaarden afgeleid van de visie:

20210610 hoofdlijnen beleidsplan

Lees het beleidsplan