kleopaslogo

Kindernevendienst (groep 1/2/3 - groep 4/5/6)

Kindernevendienst (groep 1/2/3 - groep 4/5/6)

Elke week is er op zondagmorgen Kindernevendienst. Er zijn twee groepen. Groep 1-2-3 en groep 4-5-6. 

Hoe verloopt de Kindernevendienst?

We beginnen met de hele gemeente de dienst in de kerk. Voor de schriftlezing geeft de predikant aan dat de kinderen naar de KND gaan. De leiding van de groepen loopt aan het eind van het lied voor de kinderen met een kind naar voren om de kaarsen aan te steken. Het rooster voor het aansteken van de kaars wordt in overleg met de kinderen gemaakt. Als de kaars is aangestoken lopen de kinderen achter de leiding aan de kerk uit naar de zaal.

In de Kindernevendienst willen we kinderen vertellen over God en willen we leren wat het inhoudt om naar de kerk te gaan. De verhaallijn uit de methode ‘Vertel het maar’ wordt aangehouden.

We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, praten, zingen liederen uit de bundel ‘Op toonhoogte’ en bidden met elkaar. Groep 4-5-6 gaat terug naar de kerk tijdens de collecte en ontvangen met de hele gemeente de zegen die uitgesproken wordt door de predikant. Groep 1-2-3 komt niet terug, de ouders komen ze bij zaal 6 ophalen na de dienst.

Er is een spaarpot aanwezig zijn bij de KND. Samen met de Kinderoppas sparen we voor verschillende doelen.

We hopen dat we met de leiding en de kinderen veel gezegende en goede momenten hebben tijdens de KND. Mochten er bijzonderheden zijn rondom uw kind die van belang zijn, dan horen wij dat graag.

Contactperso(o)n(en)

groep 1,2,3 komt niet terug, de ouders komen ze bij zaal 6 ophalen na de dienst.