kleopaslogo

Kindernevendienst (groep 1/2/3 - groep 4/5/6)

Kindernevendienst (groep 1/2/3 - groep 4/5/6)

De kinderen zijn elke zondag weer welkom bij de kindernevendienst. (Je hoeft je kind(eren) hiervoor niet in te schrijven). Het gaat nog wel iets anders dan normaal gesproken. Om zo min mogelijk geloop te hebben tijdens de kerkdienst, willen we vragen om je kind(eren) gelijk naar het zaaltje te brengen. (Bij binnenkomst rechts voor groep 1-3 en links voor groep 4-6). Inloop is van 8.35-8.45.

De kinderen zullen de hele dienst bij de kindernevendienst zijn. Als de kerkdienst is afgelopen, kunt u op het kerkplein uw kind ophalen. 

Ook als je als ouders niet naar de kerk kunt, zijn de kinderen welkom. De kinderen mogen dan zelf naar binnen lopen.

 

Kindernevendienst thuis

Pinksteren: 'feest van hoop'

 

Kindernevendienst (normaal gesproken)

Elke week is er op zondagmorgen Kindernevendienst(KND). Er zijn twee groepen. Groep 1-2-3 en groep 4-5-6. 

We beginnen met de hele gemeente de dienst in de kerk. Voor de schriftlezing geeft de predikant aan dat de kinderen naar de KND gaan. De leiding van de groepen loopt aan het eind van het kinderlied met een kind naar voren om de kaarsen aan te steken. (Het rooster voor het aansteken van de kaars wordt in overleg met de kinderen gemaakt.) Als de kaars is aangestoken lopen de kinderen achter de kaars aan de kerk uit naar de zaal.

In de KND willen we God, Jezus, de Geest en elkaar leren kennen. We gebruiken daarbij de methode ‘Vertel het maar’.

We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, praten, zingen en bidden met elkaar. Groep 4-5-6 gaat terug naar de kerk tijdens de collecte en ontvangen met de hele gemeente de zegen die uitgesproken wordt door de predikant.

Groep 1-2-3 komt niet terug, de ouders komen ze bij zaal 6 ophalen na de dienst.

Er is een spaarpot aanwezig bij de KND. Samen met de Kinderoppas sparen we voor verschillende doelen.

We hopen dat we met de leiding en de kinderen veel gezegende en goede momenten hebben tijdens de KND. Mochten er bijzonderheden zijn rondom uw kind die van belang zijn, dan horen wij dat graag.

Contactperso(o)n(en)