kleopaslogo

Kinderliederen

Kinderliederen

Datum:  Thema:  Kinderlied  Bundel: 
19 april

De Emmaüsgangers

(De komende weken volgen we

het programma van www.henkieshow.nl)

'De Here zegent jou' Hemelhoog 61
       
26 april Het herstel van Petrus 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker' Hemelhoog 77
       
3 mei Een verlamde man door het dak 'Vier mannen en een zieke vriend' Hemelhoog 98
       
10 mei Een verlamde man door het dak (2) 'Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?' Hemelhoog 455
       
17 mei Iedereen is welkom op het feest

'Daar komt nooit een einde aan'

Hemelhoog 572
       
24 mei Er wordt een nieuwe apostel gekozen 'Vertel het aan de mensen' Hemelhoog 691
       
31 mei Pinksteren 'Liefde, blijdschap, vrede' Opwekking kids 70
       
7 juni 10 melaatsen komen bij Jezus 'Dank U wel voor de sterren en de maan' Hemelhoog 551
       
14 juni De knecht die niet wilde vergeven (matt. 18)

 'meer en meer'

opwekking kids 118
       
21 juni Een tollenaar en farizeeër gaan bidden (luk. 18)  'als je bid, zal hij je geven' Hemelhoog 101
       
28 juni gelijkenis van de zaaier (matt. 13)  'Ik neem even de tijd' Oké4kids cd: 'eerlijk als goud'
       
5 juli gelijkenis van de parel en de schat (matt. 13)  'Hier in dit leven'   Opwekking kids 161
       
12 juli Daniël en zijn vrienden eten groente  'Hij alleen'  hemelhoog 337
       
19 juli Daniël legt de droom van de koning uit 'Vertrouw maar op God'  Opwekking kids 150
       
26 juli Daniël en zijn vrienden buigen niet voor het gouden beeld  'ABC' (2x afspelen graag)  Hemelhoog 569
       
2 aug. Daniël in de leeuwenkuil 'En daarom bidden wij' hemelhoog 534
       
9 aug.  David wordt tot koning gezalfd  'God heeft een plan' hemelhoog 675
       
16 aug. David verslaat de reus Goliath  'Ik ben veilig'  hemelhoog 426
       
23 aug. David neemt geen wraak op koning Saul  'tot zeven maal zeventig maal'  hemelhoog 94
       
30 aug. Abraham volgt Gods stem (Gen. 12:1-9)