kleopaslogo

Kinderliederen

Kinderliederen

Datum:  Thema:  Kinderlied  Bundel: 
5 jan. wijzen uit het Oosten bezoeken Jezus

Matteüs 5: 1-12

'Als je veel van iemand houdt' Hemelhoog 125
       
12 jan. Jezus laat zich dopen

Matteüs 3: 13-17

 'Kleine witte duif' Elly & Rikkert
       
19 jan. Jezus kiest zijn eerste discipelen uit

Matteüs 4: 12-22

 'k heb Jezus nodig, heel mijn leven Hemelhoog 299
       
26 jan. De ballingen mogen terug naar hun land

Ezra 1 – 3: 7

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer Hemelhoog 608
       
2 febr.

Verzet tegen de herbouw van de tempel

Ezra 3-4

'De wapenrusting' Opw. kids 12
       
9 febr. Haggaï en Zacharia en de voltooing van de tempel

Ezra 5-6

'Uw woord is een lamp voor mijn voet' Hemelhoog 494
       
16 febr.

Ezra vraagt trouw aan Gods geboden

Ezra 7-10

'Liefde, blijdschap,vrede' Hemelhoog 115
       
23 febr.

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Matteüs 21:1-11

Hosanna, we maken een rij Op toon hoogte (2015) 430
       
1 mrt.

 Start Paasproject; 40 dagentijd

Jezus veegt het tempelplein schoon

Matteüs 21:12-17

'U bent heilig' met beurtzang mannen/vrouwen Hemelhoog 620
       
8 mrt.

Boze Farizeeën en een dankbare vrouw

Matteüs 26:1-16

'God kent jou' Hemelhoog 503
       
15 mrt. 

Jezus veroordeeld door de Joodse Raad

Matteüs 26:57-68

'Jezus is...' hemelhoog 348
       
22 mrt.

Pilatus spreekt geen recht

Matteüs 27:11-14 en 19-26

' 'k stel mijn vertrouwen'  Hemelhoog 338
       
29 mrt.

Jezus aan het kruis bespot

Matteüs 27:33-44

'Waarom bleef u zo stil' Op toonhoogte (2015) 435
       
5 april

Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt

Matteüs 27:45-56 en 62-66

'Wat een vriend' Op toonhoogte (2015) 436
       
12 april

Pasen

 

   
       
19 april

Israël komt in Mara en Elim

Exodus 15:22-16:27

   
       
26 april

God geeft zijn volk manna

Exodus 16:1-17:7