kleopaslogo

Projectie tijdens de eredienst
  • Kleopas
  • Erediensten
  • Techniek
  • Projectie tijdens de eredienst

Projectie tijdens de eredienst

Voor en tijdens de erediensten van de Kleopasgemeente wordt er gebruik gemaakt van de projector die gericht staat op de muur van het liturgisch centrum.

Het doel is om de gemeente optimaal te informeren en, indien de predikant daar gebruik van maakt, de preek te ondersteunen met woord en beeld. Omdat teveel informatie projecteren niet goed is en omdat we rustmomenten willen inbouwen in de dienst, wordt er met beleid en overdacht gebruik gemaakt van de projector.

Op deze pagina wordt uitgelegd wanneer wat geprojecteerd wordt en hoe u zelf mededelingen kunt inbrengen die volgens u voor projectie in aanmerking komen.

Mededelingen tonen

Mededelingen worden vóór de dienst getoond. Dit start ca. een kwartier van tevoren en stopt zodra de dominee en kerkenraad binnenkomen.

Mededelingen die ook afgekondigd worden door de ambtsdrager worden in principe niet geprojecteerd (zou dubbelop zijn). Indien hiervan wordt afgeweken, beperk dan in ieder geval de mededeling tot één slide.

Mededelingen worden in principe niet tijdens de collecte getoond. Dan worden uitsluitend de doelen van de collecten getoond en in de middagdienst wordt gemeld dat het mogelijk is om na de dienst met een ambtsdrager te bidden. Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden in geval het functioneel is, dit ter beoordeling van de leiding van het projectieteam en indien nodig door iemand van het moderamen. De reden hiervoor is dat men de hoeveelheid aangeboden informatie wil beperken en rustmomenten wil behouden.

Mededelingen layout

Een mededeling bestaat bij voorkeur uit enkele korte zinnen of enkele woorden. Het werken met bullets verhoogt de leesbaarheid. Bedenk dat de mededeling maar 10 seconden getoond wordt.

Leden van het projectieteam kunnen teksten en slides weigeren en verzoeken om een aangepaste versie; bijvoorbeeld als de tekst te lang is, het al meegedeeld wordt door een ambtsdrager, etc..

Gebruik bij voorkeur onderstaande Powerpoint bestand:

LET OP! Gebruik pagina verhouding 16:9 voor een goede projectie.

Mededelingen indienen

Mededelingen kunnen via het Projectieverzoek systeem ingestuurd worden. Het is mogelijk mededelingen voor meerdere weken in te sturen! 

De mededelingen kunnen als tekst, MS PowerPoint of Word bestand – uiterlijk zaterdag 14:00 uur - worden aangeleverd via 

Projectieverzoek systeem  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fotoreportage

Het is (incidenteel) mogelijk een uitgebreider fotoreportage te tonen tijdens de collecte. Tot 20 foto's kunnen getoond worden in het tijdsbestek van een collecte waarbij elke foto 4 seconden getoond wordt. Gebruik bij voorkeur onderstaand powerpoint sjabloon en volg de instructies die je kunt vinden op de eerste dia.

 

Projectie liederen

In de diensten worden de liederen geprojecteerd. Dit is waar mogelijk met notenbalken. Er wordt gezongen uit het Liedboek, oude berijming psalmen en liederen uit de bundel Hemelhoog.  Daarnaast wordt er incidenteel uit andere bundels gezongen. De kerkenraad heeft ervoor gekozen niet de Nieuwe Liedbundel te selecteren. Liederen daaruit die ook niet in de eerder genoemde bundels staan, worden niet geprojecteerd.

Geen projectie

Diensten dat er niet geprojecteerd wordt:

  • Zangdienst met Hartenberg bewoners (wordt door organisatie verzorgd)
  • Diensten met een gedrukte liturgie (belijdenis-, huwelijks- en begrafenisdienst)
  • Diensten waarbij de Kleopasgemeente in de Bethelkerk verwacht wordt