kleopaslogo

Vervoer service

Vervoer van kerkgangers

Voor gemeenteleden die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er vervoer geregeld met hulp van gemeenteleden die over een auto beschikken. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactperso(o)n(en)