kleopaslogo

Wij stellen ons voor

De Kleopasgemeente stelt zich aan u voor

Wat goed dat u doorgeklikt hebt naar deze pagina waar we ons graag aan u voorstellen. 

De Kleopasgemeente is een Christelijke gemeente. Binnen de Hervormde Gemeente Ede vormen wij een wijkgemeente. Met de Hervormde Gemeente Ede zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente bestaat uit ouderen, jonge ouderen, oudere jongeren, jeugd en veel kinderen. Binnen de gemeente staat het geloof in God centraal. We leren uit de Bijbel wat God van ons wil en we geloven dat Jezus Christus op aarde is gekomen en gestorven is voor onze zonden.

We vragen ons voortdurend af hoe we ons geloof  beter kunnen beleven, oefenen en uiten. Dit zorgt ervoor dat we een gemeente zijn die in beweging is. Kleine en soms grote veranderingen worden op een opbouwende manier ingevoerd.

De kerkdiensten zijn voor ons de belangrijkste manier om elkaar te ontmoeten. Het met elkaar eren van God, uit zijn Woord lezen, onderwezen worden en bidden, versterkt de band met Hem en met elkaar. De kinderen hebben een speciale plek in ons hart. U zult merken dat deze groep zeker niet wordt vergeten in en rond de diensten.

Ook in kleiner verband ontmoeten we elkaar in leeravonden, kringen, clubs en tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse gemeentedag. Er is dan gelegenheid om elkaar  te ontmoeten en te praten over uw relatie met God. Er is ook ruimte om elkaar te helpen in moeilijke situaties en vreugde te delen met elkaar.

Er is natuurlijk nog heel veel meer te vertellen. Op de website kunt u alles rustig doorlezen en een verdere indruk opdoen.

Na deze wat onpersoonlijke kennismaking wilt u misschien wel persoonlijk met ons kennis maken. U bent van harte welkom in onze diensten waarvan u hier een overzicht vindt. Via het menu 'Informatie en contact' kunt u kiezen voor een meer persoonlijk contact. 

Rest ons u voor nu een aangenaam verblijf te wensen op onze website www.kleopasgemeente.nl en hopelijk TOT ZIENS!

De website

De website is een middel om nieuwe bezoekers een indruk te geven van wie we zijn en wat u binnen de Kleopasgemeente kunt vinden. Ook is het een middel om elkaar op de hoogte te houden over wat er allemaal gaande is of gaat komen in onze gemeente.

Een middel, geen doel op zich dus! Want gemeente zijn staat voor 'elkaar ontmoeten'. Tot ziens!

Onze naam

De Kleopasgemeente komt bijeen in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Omdat wij gast zijn in KC Emmaüs was het niet mogelijk de 'voernaam' van onze wijkgemeente de naam van het kerkgebouw mee te geven zoals in Ede gebruikelijk is. Om onze wijkgemeente beter te kunnen duiden is gezocht naar een passende naam. Die is gevonden in de bijbel:

'En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging.'
Lucas 24 vs 13-15, 18

Eén van hen heette Kleopas

De tekening is van de hand van Cor van Iterson. Cor heeft vele penseeltekeningen gemaakt en we zijn verheugd dat hij diverse tekeningen ter beschikking heeft gesteld om een aantal artikelen op deze website te illustreren.

U kunt ze onder andere vinden in het onderdeel Christelijke feestdagen.

Ons logo

Cor van Iterson heeft ook het logo van onze gemeente ontworpen in zijn eigen herkenbare stijl. Hij vertelt over hoe het logo ontstaan is: 

Het viel me op dat het woord Kleopas een prachtig evenwicht in de letteropbouw te zien gaf: de ‘o' als centrale letter, aan beide zijden omgeven door drie andere letters. In die ‘o' zag ik een nimbus. Als je daar een kruis in plaatst, verwijst die nimbus naar Jezus Christus. Het logo moest er zo uitzien: Christus in het midden tussen de twee leerlingen. Door de ‘o' als kruisnimbus iets te vergroten ontstond een sterke centrale opbouw, die symbolisch is.

De Emmaüsgangers spraken samen onderweg over ‘alles wat voorgevallen was' in Jeruzalem: het lijden en sterven van de Heer. Daarom koos ik de kleur rood voor het kruis in de nimbus. En Kleopas is als martelaar gestorven. De kleur past ook bij hem.

Cor van Iterson (juli 1932 - oktober 2019)