kleopaslogo

Kleuren en symboliek van het kerkelijk jaar

Christelijke feestdagen

Kleuren en symboliek van het kerkelijk jaar

In de kerken worden soms de kleuren van het kerkelijk jaar gebruikt in de vorm van linten in de bijbel of een antependium (voorhangsel aan lezenaar of preekstoel). Ook dragen voorgangers soms een stola over hun toga. De kleuren zijn geen vrijblijvende versiering, maar duiden op de verschillende tijden in het jaar.In dit artikel worden de gebruikte kleuren, getallen, vormen, planten en dieren nader uitgelegd.

kleur

periode

verklaring

 

Advent

Soberheid, inkeer, ingetogenheid. De dofheid van de kleur is een teken van rouw en boete. Eerst werd paars alleen gebruikt in de veertigdagentijd, later ook in de Adventstijd.

3e Advent is roze: het wit van Kerst breekt door.

 

Kerstfeest tot en met de zondag na Epifanie (6 januari)

Zuiverheid. Gebruikt op de feesten die te maken hebben met nieuwheid en verlossing; Pasen en Kerst

 

zondagen na kersttijd tot Aswoensdag

Groei, hoop en toekomst. Groen drukt de verwachting uit.

 

veertigdagentijd

4e zondag in de 40-dagentijd is roze: het wit van Pasen breekt door.

 

Pasen tot en met de zondag na Hemelvaart

 
 

Pinksteren,

Rood wordt verbonden met het vuur van de geest. Het is de kleur van Pinksteren

 

Zondagen na Pinksteren tot Advent

 

 

kleuren:

 • paars - ingetogenheid , boete , rouw
 • wit - reinheid , licht , feest
 • rood - kleur van vuur (Heilige Geest) - kleur van bloed (martelaarschap) - kleur van liefde
 • roze - mengkleur van paars / wit (in de boetetijd breekt het wit van het feest door)
 • groen - kleur van hoop , groei , toekomst .
 • zwart - kleur van het diepste verdriet , alle licht ontbreekt .
 • blauw - goddelijkheid , oneindigheid ,de kleur van de hemel
 • bruin - armoede , nederigheid
 • geel - licht , luister , glorie , de kleur van de zon
 • goud - goddelijkheid , rijkdom

getallen:

Getallen geven houvast . Ze vertellen hoe laat het is , hoe oud we zijn etc.

 • 1 - de ene God
 • 2 - het oude en nieuwe testament
 • 3 - de Drie ene God : Vader – Zoon – Heilige Geest .
 • 4 - de vier evangelisten
 • 7 - de zeven gaven van de Geest
 • 10 - de 10 geboden
 • 12 - de 12 stammen
 • 40 - de 40-dagentijd

vormen:

 • hart - beeld van de liefde
 • kruis - teken van lijden en opstanding van Jezus / symbool van het Christelijk geloof
 • ster - teken van heil / zespuntster is het symbool van het Jodendom (Israëlzondag)

voorwerpen , materialen , dieren :

 • aarde - leven , uit de aarde komt alle leven voort
 • as - rouw , vergankelijkheid
 • brood - leven , offer
 • duif - symbool van de Heilige Geest
 • kaars - licht , Goddelijke aanwezigheid
 • lam - beeld van Jezus: Paaslam
 • vis - beeld van Jezus: ICHTUS / Jezus Christus Gods Zoon Verlosser

bloemen en planten:

 • klimop - trouw , onsterfelijkheid / altijd groen, klimt naar het licht en hecht zich
 • graan - brood des levens / samen met wijn het teken van avondmaal .
 • roos - liefde
 • tulp - gebed (biddende handen)
 • wilg - nieuw leven / groeien snel en wortelen snel .
 • doorn / distel - pijn en lijden
 • bloesemtak - nieuw leven
 • dood hout - dood
 • palm - overwinning , opstanding
 • narcis - Paastrompet

Dit is maar een kleine greep uit de symboliek die er is.

Meer hierover is te lezen in de volgende boeken:

 • Bloemen geven zin. van Tini Brugge
 • Bloemen geschikt tot gebed. van Monique Hermans

Verschillende bloemschikikingen staan in ons fotoarchief.