kleopaslogo

Pasen (gedenkdagen)

Christelijke feestdagen

Pasen (gedenkdagen)

Aswoensdag De start van de vastentijd.
Palmzondag De  zondag  voor  de  goede  week  heet  palmzondag.  Het  is  de herdenking  van  de  intocht  van  Jezus  in  Jeruzalem.  
Goede week De laatste week van de vasten wordt de goede- of lijdensweek genoemd. De donderdag tot en met zaterdag hebben een bijzondere betekenis.
Witte donderdag Op deze dag wordt herdacht dat Jezus het laatste avondmaal hield  met  zijn  leerlingen.  De  voetwassing  als  teken  van  naastenliefde  en  het avondmaal staan centraal.
Goede vrijdag De herdenking van de kruisdood van Jezus. Het ‘goede’ is een vooruitwijzing naar Pasen. De dood zal niet het laatste woord hebben. 
Stille zaterdag Op stille zaterdag wordt herdacht dat Jezus in het graf wacht op de  opstanding.  
Pasen Het feest van de opstanding. De dood is overwonnen. De band tussen God en mensen is hersteld.