kleopaslogo

De Gelderhorst

De Gelderhorst

Een bijzondere plek in de Kleopasgemeente wordt ingenomen door De Gelderhorst, het enige centrum voor oudere doven in Nederland. Het centrum bestaat uit een verzorgings-/verpleeghuis en uit 72 appartementen waar zelfstandig gewoond wordt. 48 bewoners van de Gelderhorst zijn lid van de Hervormde Gemeente Ede, en dus van de Kleopasgemeente.

De Gelderhorst beschikt over een ruimte waar op zondagmorgen de kerkdiensten worden gehouden. De diensten worden geleid door predikanten en voorgangers die gebarentaal beheersen. De dienstdoende ambtsdragers komen onder andere uit de Bethelkerk en de Kleopasgemeente.

gelderhorst-kapel-01
Op de foto ziet u 'de kapel' van de Gelderhorst die in de zomer van 2013 vernieuwd is.

Handige links

Preekrooster (interkerkelijk)
Het preekrooster van de Kerken voor doven in Nederland, waaronder de Gelderhorst. In de diensten in de Gelderhorst gaan predikanten voor van de Hervormde, Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerk.

De Gelderhorst
De website van het het landelijk centrum voor oudere Doven.