kleopaslogo

Evangelisatiewerk

Evangelisatiewerk

Als kerkelijke gemeente in de Rietkampen willen we aan de bewoners in de wijk laten zien wat we geloven. Er is een evangelisatiecommissie samengesteld om diverse, vooral laagdrempelige activiteiten te organiseren. Evangelisatie, het goede nieuws, is er voor iedereen.

Tijdens de kinderkerstnachtdienst, kunnen kinderen in de kerk zien en beleven wat het kerstverhaal, de geboorte van Jezus, inhoudt.

Gezamenlijk met andere kerken organiseren we de Paasjubel, om het blijde nieuws van Jezus' opstanding te laten horen door middel van zang en een overdenking.

Voor de kinderen wordt diverse keren per jaar vakantiebijbelclub georganiseerd. Hierin wordt een Bijbelverhaal of christelijk thema uitgewerkt, door met elkaar te zingen, knutselen, spelen en te eten/drinken.

Ook wordt jaarlijks gezamenlijk met de Bethelkerk de alphacursus voorbereid, zodat mensen die meer over het christelijk geloof willen weten, hier op een informele en toegankelijke manier mee kennis kunnen maken.

Jezus brengt zegen en heil! Het is voor ons als gemeente belangrijk te beseffen, dat we hier vrijmoedig voor uit mogen komen.