kleopaslogo

Kring voor jonge moeders

Kring voor jonge moeders

Op dit moment zijn we een kring aan het opstarten voor (jonge) moeders.

Heb je interesse in een kring op de donderdagochtend, van 9:15 tot 11:15 uur, stuur dan een mailtje.
Kinderen zijn welkom!
Het idee is om elkaar te ontmoeten met een bakje koffie, samen zingen, bijbellezen, bidden en praten. De vorm zullen we met elkaar afstemmen.

Contactperso(o)n(en)