kleopaslogo

Seniorenmiddagen

Seniorenmiddagen

Een aantal keer per seizoen (september tot juni) wordt er een seniorenmiddag gehouden. Deze middagen zijn gericht op onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning. Deze bezinning wordt meestal gedaan door de predikant of kerkelijk werker. Na de bezinning is er ruimte voor een spreker die iets komt vertellen (of laten zien ) over een bepaald onderwerp; ook kan het gebeuren dat we op een creatieve manier met elkaar aan de slag gaan. Een gewone middag begint om 14:30 uur en eindigt rond de klok van 17:00 uur. Indien de seniorenmiddag om 16:00 uur begint, dan betekent dit dat we ook samen eten. Alle senioren uit de Rietkampen (Kleopasgemeente) en Ede-Zuid (Bethelkerk) zijn van harte welkom; maar ook als u niet lid bent van onze gemeente verwelkomen wij u graag! In verband met praktische redenen worden de seniorenmiddagen in de Bethelkerk gehouden (Jan Th. Tooroplaan 133).

Contactpersoon: Tinus Hoogendoorn (commissie Seniorenmiddagen Ede-Zuid)

Programma Seniorenmiddagen Ede-Zuid - seizoen 2018-2019
19 september 14.30 - 17.00 uur Orgelconcert Bram Oppeneer - Samenzang/verzoeknummers
21 november 15.00 - 18.30 uur Vincent van Poortvliet (Schoolplaten van Isings) (met maaltijd)
20 februari 14.30 - 17.00 uur Rob van Eck (Wereldwonderen)
17 april 15.00 - 18.30 uur Pasen (met maaltijd)
19 juni 14.30 - 17.00 uur Louis Fraanje (Natuur/Geschiedenis Veluwe)

Lichtspoor

Het blad 'Lichtspoor' verschijnt zes maal per jaar en richt zich op de senioren binnen de christelijke gemeente. Veel senioren uit de gemeente ontvangen dit blad door de bus of tijdens een bezoekje door een bezoekdame van de Bethelkerk. Het blad 'Lichtspoor' brengt levensverhalen waarin het geloof een belangrijke rol speelt dichtbij de lezer; het blad heeft als doelstelling om de Bijbel dicht(er)bij te brengen en het onderlinge geloofsgesprek te stimuleren.

Lichtspoor 2018 inzien.