kleopaslogo

Kleopas bezoekdienst - omzien naar elkaar

Kleopas bezoekdienst - omzien naar elkaar

Kleopas bezoekdienstOfficieel opgericht op 1 september 1994. Onder leiding van mevr. Sonnenberg (Kleopasgemeente) en mevr. Plette (Bethelkerk gemeente) begon een enthousiaste groep vrouwen met het opzetten van de Hervormde Vrouwendienst Dienst. Beide wijken zijn onderdeel van de Hervormde Gemeente binnen de Protestante Kerk in Nederland. In 2017 heeft de HVD van de Kleopasgemeente een nieuwe naam gekregen: Kleopas bezoekdienst.

De Kleopas bezoekdienst is het oor en oog van de gemeente. Regelmatig worden ouderen bezocht, maar ook langdurig zieken. Verder gaat men op bezoek bij: jubilea, verjaar­dagen vanaf 75 jaar, en bij overlijden. Verder draagt de bezoekdienst ook zorg voor de kerst­groet aan ouderen, zieken, gehandicapten en mensen die, om wat voor reden dan ook, aandacht nodig hebben.

In overleg met en onder verantwoording van de kerkenraad, neemt de Kleopas bezoekdienst allerlei taken op zich om het gemeenteleven mee te dragen en te stimuleren.

Mochten er in uw wijk personen aandacht nodig hebben, meldt dit dan aan onze predikant, wijkouderling of wijkhoofd. (Namen en adressen vindt u via menu 'Contact / Uw aanspreekpunt'). Zo kunt u ook meewerken in de gemeente!

Contacten zijn evangelisatorisch gezien van groot belang. We hebben de opdracht de bijbelse boodschap door te geven aan allen die we op onze weg tegenkomen.

WOORD EN DAAD horen bij elkaar.

Meer weten? Neem contact op met Pia van Steenbergen (vz.)