Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Een nieuwe website voor de Nieuwe Kerk

Een nieuw seizoen, een nieuwe website. De oude was dringend aan vervanging toe. Weinig is hetzelfde gebleven – en dat was precies de bedoeling. Het kon namelijk beter. Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

Op deze site laten wij zien wie we zijn. Wat we doen. En waarom we dat doen. Voor wie. En voor Wie. Wat ons gegeven is, wat ons is toevertrouwd. Wat onze opdracht is. Jezus kennen en Hem bekendmaken.

Je leest en ziet op deze site wat je kunt verwachten als je een kerkdienst in de Nieuwe Kerk bezoekt. Je leest wat voor gemeente we willen zijn. Hoe we je kunnen helpen. En wat jij zelf kunt betekenen met de talenten die God je gaf. Hoe we ons samen inzetten, als gezegende mensen, om anderen tot zegen te zijn.

Aan deze website is in de achterliggende maanden hard gewerkt door een team van enthousiaste gemeenteleden. Bijzondere dank zijn we verschuldigd aan Nico van der Neut van de Kleopasgemeente, die advies gaf en het technische deel van het bouwen van de site geheel voor zijn rekening nam. Zonder zijn grote, belangeloze inzet was deze website niet gerealiseerd.

Niet te missen op de nieuwe website zijn de mooie foto's die ons gemeenteleven in beeld brengen. De foto's zijn gemaakt door Ingrid Roes.

De nieuwe site krijgt ook een nieuwe, verbeterde zoekfunctie. Om technische redenen wordt die niet gelijktijdig met de site gelanceerd. Daarvoor dus nog even geduld.

Het website-team: Corrie, Jaap, Willemien, Ingrid en Martijn (dH)