Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Uitdragen wat je gelooft, ver weg en dichtbij

Marije van Riet begint in januari aan de Discipelschap Training School (DTS) in Heerde, op de basis Heidebeek van Jeugd met een Opdracht. Het is een training waarbij “Jezus kennen en Hem bekend maken” centraal staat.

Hoe ziet de training eruit? 

“De eerste 3 maanden is de lesperiode. Ik verblijf dan in Epe. Je woont daar intern met de andere studenten. Daarna ga ik drie maanden naar het buitenland op outreach. Die plek is nog niet bekend. Tijdens de eerste maand krijgen wij de landen te horen waar we onze voorkeur voor kunnen opgeven.”

Hoe is dit op je pad gekomen?

“Toen ik begon met studeren ben ik lid geworden van Navigators Studentenvereniging Ede. Tijdens avonden met mijn kringhuis, in mijn kring en door gesprekken met huisgenoten heb ik meer geleerd over wie God is en waarom ik hier ben geplaatst. Het gaf mij een steeds groter verlangen naar meer leren over God en een verlangen om te vertellen over wat God in mijn leven aan het doen is.

Ik doe wel eens aan luisterend bidden en vraag dan aan God of er dingen zijn die Hij graag tegen mij wil zeggen. Telkens als ik aan het luisterend bidden was, had ik het gevoel dat God sprak over een bijbelschool gaan doen. Nadat dit een paar keer terug kwam ben ik mij erin gaan verdiepen. Ik heb een open dag gevolgd bij Heidebeek en God gevraagd om mij tijdens die dag duidelijk te maken of ik dit moest gaan doen of niet. En het laatste uur van die open dag stelde ik God de vraag nog een keer. En God beantwoordde mijn vraag door telkens tot mij te spreken en te zeggen: "Marije je moet dit doen, Marije je moet dit doen." En ik heb wel geleerd dat luisteren naar Gods stem en Zijn plan altijd goed uitpakt.”

Wat motiveert je?

“Ik heb een grote passie voor kinderen. Ik heb twee jaar van de PABO achter de rug en merkte dat je wel les krijgt over hoe je een bijbelverhaal vertelt, maar niet hoe je je persoonlijke relatie met God kunt delen met de kinderen. En ik denk dat dat super belangrijk is. Echtheid is wat die kids zo verdienen. Dus als ik meer leer over wie God voor mij is en hoe ik dat kan overbrengen aan vreemden, dan zal dat ook wel lukken voor de klas.

Het motiveert mij ook dat ik weet dat het Gods plan is dat ik nu een jaar apart zet voor Hem. Hij wil dat ik dit ga doen en Hij gaat echt zulke toffe dingen doen aankomend half jaar, in en door mij heen.”

Wat zijn je verwachtingen?

“Ik verwacht dat God mij versteld gaat doen staan van hoe groot, machtig, liefdevol, trouw en genadig Hij is. Ik verwacht meer te gaan leren over Gods stem verstaan, de gaven van de Geest, mijn identiteit in Jezus en hoe ik kan uitdragen wat ik geloof ver weg en dichtbij. Ik verwacht dat ik een basis ga leggen met God voor de rest van mijn leven. En ik verwacht veel nieuwe vriendschappen.”

Hoe bereid je je erop voor?

“Veel bidden. Naar God luisteren. Werken om het geld bij elkaar te krijgen. Genieten van de mensen die nu nog dichtbij zijn. God mijn hart laten voorbereiden op mijn DTS. Over dat laatste: je hoort wel eens verhalen van mensen die beginnen aan een bijbelschool en niet kunnen ontvangen wat God ze wil leren omdat er van alles in de weg zit. Gebrokenheid, pijn, leugens. Ik wil als mijn DTS start klaar zijn om te ontvangen wat God mij wil geven. Daarom bid ik dat God mijn hart voorbereidt op mijn DTS. En ik ben er dankbaar voor dat Hij al zo veel gebrokenheid en pijn heeft genezen in deze afgelopen drie maanden.“

Hoe kan de Nieuwe Kerkgemeente met je meeleven en je steunen?

“Elke maand zal er een dia verschijnen voorafgaand aan de dienst in de kerk. Ik hoop veel foto's te maken en jullie op de hoogte te houden van alles wat ik daar meemaak en leer. Ik hoop dat jullie mee willen bidden, nu voorafgaand aan de DTS en als ik daar ben. Vraag God alle staf en studenten te zegenen met wijsheid en vertrouwen zodat wij een zegen kunnen zijn voor anderen.

Voor nu vast een gebedspunt: er zijn studenten waarbij hun VISA nog niet is goedgekeurd om naar Nederland te komen en er zijn studenten die de financiën nog niet rond hebben. Willen jullie meebidden dat God hierin gaat voorzien? Jullie mogen altijd contact met me opnemen als je vragen hebt of een bemoediging!”