Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Organist Christiaan Plaat: Samen geloven nu belangrijker dan ooit

Drie vragen aan organist Christiaan Plaat. "Juist het samen geloven is in deze moeilijke tijd belangrijker dan ooit. Daarom voel ik me bevoorrecht om op zondag muzikaal werkzaam te zijn, om daaraan bij te dragen."

Hoe zet je je in voor de Nieuwe Kerkgemeente?

"Al een aantal jaren ben ik organist en pianist in onze gemeente. Graag wil ik muzikaal een bijdrage leveren aan de liturgie die vorm en inhoud geeft aan wat ons zondags samenbrengt. Daarnaast wil ik me inzetten voor gemeentewerk dat aansluit bij liturgie en eredienst. Zo heb ik een paar jaar meegedraaid in de liturgiecommissie en zing ik af en toe mee in de cantorij. Maar ook ander gemeentewerk kan op mijn commitment rekenen. Begin vorig jaar heb ik als lid van de beroepingscommissie meegedacht over een nieuwe predikant voor onze gemeente. Voor de toekomst zou ik me willen inzetten om van ons erg gedateerde kerkzaal-interieur iets moois te maken."

Wat motiveert je?

"Ontwikkelingen die nieuw elan geven aan het gemeenteleven van/voor jong en oud. In de afgelopen jaren heb ik mooie dingen zien ontstaan zoals bijvoorbeeld de open maaltijden, koffie & sfeer en de jeugddiensten. Pogingen die worden ondernomen, om verschillende leeftijdsgroepen uit onze gemeente met elkaar in contact te brengen, om met elkaar het gesprek aan te gaan over het geloof dat je met elkaar deelt, vind ik prachtig. ‘Lopend vuurtje’ mag van mij een vervolg krijgen.

Juist het samen geloven is in deze moeilijke tijd belangrijker dan ooit. Daarom voel ik me bevoorrecht om op zondag muzikaal werkzaam te zijn, om daaraan bij te dragen. Maar samen geloven is ook voor doordeweeks: ook op Bijbelkring ben je, in kleiner verband, samen een stukje Nieuwe Kerkgemeente. Hoe moeilijk het in deze tijd ook is om doordeweeks samen te komen, het belang ervan weegt juist nu des te zwaarder. Want inmiddels is wel duidelijk dat de kerk door de Corona-pandemie in een soort transitieproces terecht lijkt te komen. De toekomst van de kerk is door Covid-19 aan veranderingen onderhevig. Dat is niet iets om bang voor te zijn, omdat het God zelf is die Zijn kerk zal bewaren, maar wel een uitdaging om aan te gaan. Oude vertrouwde vormen worden minder vanzelfsprekend. Dat brengt ons in de kerk telkens weer terug bij de basics, de vraag: waarom doen we dit? Dat houdt ons scherp, als volgelingen van Christus.

Zo luister ikzelf de EO-podcast ‘Kerk en ik’ waar het gaat over de toekomst van de kerk, over hoe de kerk reageert op alle veranderingen die spelen, over wat de essentie van de kerk is, over de vraag of en hoe de kerk nieuwe generaties (Millennial en Gen Z) nog iets zegt en wat daarvoor nodig zou zijn. Samen kerk en samen gemeente willen zijn vraagt soms ook wel eens lef om uit je comfort-zone te komen en om over je kerkmuur heen te (willen) kijken, om de wereldwijde kerk van Christus te zien, hoe jong of oud je ook bent. Zo ben ikzelf een paar maanden geleden vrijwilliger geweest bij twee inspirerende concerten van Trinity en kwam ik in gesprek met Elbert Smelt en via hem weer verder, bij zijn podcast ‘Kerk en ik’ die mij weer opnieuw bepaalde wat en hoe het is om anno 2021 te geloven en samen kerk te zijn. Dat is iets wat ikzelf nooit had kunnen vermoeden. Het bracht mij tot een samengestelde Bijbeltekst: Onderzoek alles, behoud het goede en laat je leiden door de Geest."

Welke hulp kun je gebruiken?

"Met alle veranderingen in de kerk is ook de liturgie een dynamisch geheel. Daarin kan de gemeente soms helpen, door signalen af te geven over wat goed gaat en wat beter kan. Gelukkig hebben we een goede liturgiecommissie die daar zorgvuldig over beraadslaagt en vervolgens over adviseert aan de kerkenraad.                  

Maar ook ikzelf sta, voor wat betreft gemeentezang en muziek, open voor op- een aanmerkingen of gewoon eens een gesprekje over muziek. Daarom zou ik willen zeggen: kom na afloop van de dienst gerust ‘ns naar boven, de orgelgalerij is groot genoeg. Een mooie gelegenheid voor ontmoeting."

'Drie vragen aan' is een rubriek in het Wijk A4 van de Nieuwe Kerkgemeente. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Abonneer.