Eredienst

nieuwekerk-raamEredienst
In de eigentijdse liturgische vormgeving van de erediensten staat het Woord van God centraal, met de noties van zonde en genade, wet en evangelie, verlorenheid en behoud. De Nieuwe Kerkgemeente kent de gebondenheid aan de Schrift en de kernpunten van het belijden van de kerk. Het spilpunt in de eredienst is de prediking waarin de Schrift opengaat en waarin de drieslag van de Reformatie doorklinkt: sola fide, sola gratia en sola Scriptura. De prediking, gekenmerkt door een ruim aanbod van genade, is in dubbel opzicht eigentijds. Allereerst het taalgebruik: niet archaïs, maar de taal van nu. Ten tweede: geen tijdloze preken, maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen het 'toen' van de Schriftwoorden en het 'nu'.

De Nieuwe Kerkgemeente ziet zichzelf als pelgrims op weg naar Gods toekomst. Het doel is helder, de weg ligt in Gods hand. De vele activiteiten en vernieuwingen zijn bedoeld om samen de weg te gaan en de onderlinge band te bevorderen. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar twee categorieën binnen de gemeente: de jeugd en de ouderen.


Elke zondag worden er twee diensten gehouden. Het gemiddeld aantal bezoekers in de ochtenddienst is 500 à 600, in de middagdienst is het circa 100. Het aantal kerkbezoekers loopt enigszins terug. De dienst kan via een directe geluidsverbinding worden beluisterd via kerkradio en internet.

De kindernevendienst heeft de afgelopen jaren een gerespecteerde plek gekregen in de eredienst en via projecten wordt rond de grote feestdagen een actieve bijdrage geleverd aan de eredienst.
Het avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd (elk kwartaal en op Goede Vrijdag).


In de diensten wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek/Liedboek voor de kerken en de oude Psalmberijming. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse liedbundels (A.F. Troost, Tussentijds, Opwekking, Op Toonhoogte, Evangelische liedbundel). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bijbelvertalingen, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling. De voorkeur gaat uit naar de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.


Tijdens beide diensten worden de liederen en schriftlezingen op de beamer getoond. Voor de dienst zijn daar mededelingen over kerkelijke activiteiten te zien. Ook kan de beamer gebruikt worden voor bijvoorbeeld presentaties voor of tijdens de collecte. Wie iets op de beamer wil laten zien kan dit voor vrijdagavond 21.00 uur, in PowerPoint-formaat, opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Het actuele rooster van diensten en aanvangstijden wordt gepubliceerd in de Edese Kerkbode,
weekblad van de Hervormde Gemeente Ede en is ook te vinden op het internet: www.hervormdede.nl . Als diensten een specifiek karakter hebben, staat dat hier ook aangegeven.


Specificatie ochtenddienst:
aanvang 09.30 uur (crèche, kindernevendienst, 2 wekelijks basiscatechese, na afloop koffiedrinken)
Specificatie middagdienst:
aanvang 17.00 uur