Gemeenteavond op 28 maart

verscheurdIn de zomer van 2018 belegden we een gemeenteavond, verzorgd door stichting ‘Verscheurd’, over de positie van mede gelovigen met een homoseksuele geaardheid.

Op 28 maart organiseren we een tweede gemeenteavond over dit thema. Een avond met twee verschillende benaderingen. Herman van Wijngaarden van ‘Hartvanhomo’s’ belicht zijn visie op homoseksualiteit en relaties. Dominee Wijnand Sonnenberg neemt ons, vanuit zijn ervaringen met gesprekken in verschillende gemeenten over dit thema, mee in zijn kijk op bijbel-theologische en kerkordelijke gronden. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om vooral elkaars manier van denken te leren kennen en begrijpen. De avond begint om 20.00 uur en stopt uiterlijk 22.00 uur.