Bijbelkring data

bijbelkringBijbelkring op dinsdagavond
De laatste drie kringenavonden van dit seizoen zijn gepland op: 9 april (onderwerp: Avondmaal -1), 14 mei (Avondmaal - 2) en vrijdag 21 juni (slotavond). Op 9 april en 14 mei beginnen we om 19.30 uur op Doornlaan 8a. Tijd en locatie voor de slotavond zijn nog niet bekend. Iedereen van harte uitgenodigd. Wim en Nelly Drost (615125)

Bijbelkring op donderdagmiddag
De laatste drie middagen zijn gepland op: 11 april (onderwerp: Goed in Gods ogen n.a.v. Filippenzen 3: 1 -11), 16 mei (Met zicht op de eeuwigheid n.a.v. Filippenzen 3: 12 - 21) en 13 juni (De vrede van God n.a.v. Filippenzen 4: 1 - 7). We komen in De Rank bij elkaar en starten om 14.30 uur. Omstreeks 16.00 uur sluiten we af. Iedereen van harte uitgenodigd. Wim en Nelly Drost (615125)