Ouderenpastoraat

Ouderenbezoek
Het bezoekwerk aan ouderen, dat onder verantwoording van de centrale diaconie valt, is in onze wijk goed geregeld.
Ouderen die dat op prijs stellen krijgen, naast het pastorale bezoek door leden van het sectie-team (ouderling of pastorale medewerkers of psycho-pastorale medewerkers), bezoek van ouderenbezoekers. Die ouderenbezoekers onderhouden contact met de senioren in onze wijk (de 75-plussers). Daarbij neemt elke ouderenbezoeker de taak op zich om met een of meerdere senioren contact te onderhouden.
Dat kan op verschillende manieren: één keer per 1-2 maanden een bezoekje brengen, telefonisch contact onderhouden, de verjaardag bezoeken, gesprek voeren, Bijbelgedeelte lezen, samen bidden. Iedere ouderenbezoeker vult dat op zijn eigen manier in.

Dit ouderenbezoekwerk is een waardevolle manier gebleken om vorm te geven aan het onderlinge pastoraat, zodat ook deze ouderen, die soms niet meer naar de kerkdiensten kunnen komen omdat ze beperkt zijn in hun mobiliteit, nog kunnen meeleven als volwaardige gemeenteleden. Dit bezoekwerk moeten we dus koesteren.

Het ouderenpastoraat is in handen van ouderling Sjaak den Hoed en ds. Jan van der Kolk.