Vorming en Toerusting

Vorming en toerusting


GVG2

Jaarthema
‘Genieten van genoeg’ is het jaarthema voor seizoen 2018-2019. Een thema dat gaat over hoe je leeft, hoe je omgaat met de schepping, over rijkdom en armoede, gerechtigheid en duurzaamheid, de besteding van je tijd en van je geld. Over uit je comfortzone komen en over dankbaar zijn voor al het goede wat God je geeft.

Enerzijds gaat het om bewustwording. Wat is genoeg? Hoe kun je genieten van genoeg? Wat zegt de Bijbel hierover en wat betekent dit voor ons in de 21e eeuw? Maar het gaat ook over wat je concreet kunt doen. ‘Genieten van genoeg’ zit vaak in kleine dingen maar stelt ons ook voor lastige keuzes. Het is mooi om dit te leren zien en met anderen te delen wat je hebt ontdekt. Ideeën? Laat het ons weten!

Ontmoetingsavonden van de secties
Deze avonden worden georganiseerd in de Rank en zijn bedoeld om het contact tussen gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen te verstevigen.

Themazondagen
In de themadiensten zal o.a. de tekst uit Micha 6 : 8 centraal staan. 
"Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God".

Diaconale activiteiten
Een gemeenteavond over de opdracht van Micha. Maar ook de NK DOET dag en een kindermiddag voor kinderen van statushouders en kinderen van de clubs.

Jeugdwerk
Naast de vele activiteiten die er voor, door en met de jeugd worden georganiseerd, ligt de focus op het verstevigen van de relaties tussen jongeren onderling en tussen ouderen en jongeren. Ook jeugdpastoraat krijgt steeds meer vorm.                          

Thema-avonden ‘Een spade dieper’
Avonden om bepaalde thema’s dieper te doordenken. De eerste avond komen Koos van Noppen en Beppie de Vries over het thema 'Gaan we groen doen?'. De tweede avond wordt verzorgd door Franck Meijboom en gaat over dierenwelzijn.

Catechese en kringwerk
Jaarlijks zijn catechese en kringwerk een vast onderdeel van het Vorming & Toerustingswerk in onze wijgemeente.

Toerusting voor pastorale bezoekmedewers
Om beter toegerust te zijn voor het bezoekwerk aan gemeenteleden worden drie toerustingsavonden georganiseerd. 

En verder...
Er zijn ook activiteiten die wijkgrenzen overstijgen. Hier zijn leden van de hele Hervormde Gemeente Ede welkom.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Activiteitenladder NK A4.pdfActiviteitenladder