Contact Bugyi/Patakfalva

Kerkelijk gemeentencontact van de Nieuwe Kerkgemeente in Ede met de Hongaarse Református gemeenten van Bugyi in Hongarije en Patakfalva in Roemenië, het zgn. driegemeentencontact.

In oktober 1994 heeft de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente een commissie in het leven geroepen met als taak het starten van een kerkelijk gemeentencontact met het dorpje Bugyi in Hongarije. Twee jaar later is dat contact uitgebreid met een kleine zustergemeente van Bugyi, het dorpje Patakfalva (Vãleni) in Roemenië.

Doelen:
- het stimuleren en onderhouden van contacten om zodoende van elkaar te leren, met elkaar mee te leven en elkaar te helpen
- het ervaren en delen van samen gemeente van Christus te zijn, over grenzen heen
- het organiseren van allerlei activiteiten waardoor het bieden van materiële hulp bij de opbouw en instandhouding van de Christelijke school in Bugyi mogelijk wordt / blijft
- het bieden van financiële hulp in Patakfalva voor de realisatie van een vernieuwd kerkelijk centrum (annex pastorie) en de renovatie van de oude pastorie (voor winterkerk)

Activiteiten:
- kledingtransport naar Bugyi en Patakfalva
- uitwisselingsprogramma's voor de jeugd
- transport van schoolartikelen voor de inrichting van de school in Bugyi (afgerond)
- transport van materialen voor de bouw en inrichting van het kerkelijk centrum/pastorie in Patakfalva (afgerond)
- bieden van financiële hulp, bijvoorbeeld voor stookkosten van kerk en pastorie
- elkaar over en weer bezoeken, soms gemeentebreed, dan weer alleen de jeugd of een kleine groep (bijvoorbeeld samen met een nieuwe predikant)
- in Bugyi en Patakfalva winterhulppakketten laten uitdelen

Fondswerving:
- kledinginzamelingen
- kerstmarkten
- oliebollenacties
- groenmarkten
- dienstenmarkten
- brunches
- verkoop van "aandelen"

- verkoop van kerst- en paasbroden
- benefietconcerten
- giften
- sponsoring winterhulppakketten

De huidige commissieleden zijn:
- Sjoerd Gijsbertsen
- Marlies Janssen
- Barend van Lagen (secretaris)
- Otto (penningmeester) en Meta Nagel
- Wijnand van Roekel
- Dicky Roelofs
- Bertha van der Hoef

Door participatie van kerkenraadsleden in de Bugyi-commissie zijn de lijnen naar de kerkenraad kort.