Liturgiecommissie

Liturgiecommissie
Doel:
Het doel van de liturgiecommissie is het dienen van de gemeente voor wat betreft de eredienst en de vormgeving hiervan. Concreet houdt dit in dat de gemeente wordt toegerust ten aanzien van de liturgie en dat aan de kerkenraad advies wordt gegeven op het terrein van vormgeving van de eredienst.
Werkwijze:
- Interne bezinning op de betekenis en vormgeving van de eredienst
- Communicatie over en weer met de gemeenteleden
- Oriëntatie en toerusting
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kerkenraad ten aanzien van concrete onderdelen van de eredienst
Inhoudelijk:
- Aandragen van elementen voor nieuwe beleidsplannen
- Opeenvolgend heroriënteren op onderdelen van de liturgie. Belangrijk hierbij is de bezinning op het waarom (bijvoorbeeld gebruik van formulieren, wijze van Avondmaalsvieringen, doopliturgie)
- Nadenken over categoriale diensten (bijvoorbeeld jeugd-, ouderen-, gezinsdiensten)
Samenstelling:
In de liturgiecommissie zitten in ieder geval:
- de predikant
- een organist
- een kerkenraadslid
De commissie wordt daarnaast aangevuld met vier gemeenteleden uit de breedte van de Nieuwe Kerkgemeente. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen op het gebied van liturgie.
De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Willemien Hendriks (voorzitter)
Vacature (secretaris)
Ko Smidt (organist)
Jan Willem van Ree
Mijke van Riet
Joop Rodenburg
Richard Saly (predikant)


Contactpersoon : Willemien Hendriks, tel. 0318 - 612428 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.