Consistorie

Consistorie
De pastorale ouderlingen, samen met de ouderling Vorming en Toerusting en de Missionaire ouderling, komen vier keer per jaar bij elkaar in een consistorie-vergadering. Naast de bespreking van zaken die te maken hebben met de organisatie van het pastorale werk in de sectie is vooral de intercollegiale betrokkenheid van belang rond pastorale zaken. Meestal wordt een casus besproken uit de ambtelijke ervaringen. Op deze manier zijn de pastorale ouderlingen elkaar tot steun in de ambtelijke praktijk. De predikant woont q.q. deze vergaderingen bij. De koppeling naar het moderamen wordt gelegd door de aanwezigheid van het moderamen.
Voorzitter is Margreet Reitsma.