College van kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters hebben onderling hun taken als volgt verdeeld.
- Algemene Kerkenraad: Wim van den Brandt
- CvK : Wim van de Brandt en Arjan Elbertsen
- Beheer en verhuur van De Rank : Arjan Elbertsen
- Financiële zaken : Arjen de Gier
- Actie Kerkbalans, organisten en koster : Bert Komdeur
- Technische zaken : Jan Schoppers