Samenstelling Nieuwe Kerkgemeente

Ledenaantal Nieuwe Kerkgemeente
Per 1 juni 2013 was het ledenaantal 1.367 leden in 798 pastorale eenheden. Er zijn 661 belijdende leden. De leeftijdsopbouw van de gemeenteleden is:
- 0 - 20 jaar 18%
- 21 - 40 jaar 19%
- 41 - 60 jaar 25%
- 61 - 80 jaar 25%
- 81 -100 jaar 12%