oudekerkgemeente

Catechisatie

U spoort de mensen aan dat zij er hun grootste vreugde in vinden om U te loven. Want U hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U (Augustinus)

We komen opnieuw samen om onderwijs te ontvangen in de kernen van de Schrift en het belijden van de kerk. We vinden het belangrijk dat de jongeren van de gemeente onderwijs krijgen in de drie G's: geloof, gebod en gebed. We hopen en verwachten ook dit jaar de betrokkenheid van de ouders op de catechese van hun kinderen.

Het is ons verlangen om eerder catechese aan te bieden. We starten daarom dit jaar twee groepen voor de jongeren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Diverse ouders hebben namelijk het verlangen uitgesproken dat onze jongeren meer kennis aangereikt krijgen van de inhoud van de Bijbel.  Graag geven we hieraan gehoor. De jongeren worden ontvangen met drinken en iets lekker daarbij.

Ook dit seizoen zullen verschillende mentoren leiding geven aan de groepsbespreking tijdens de mentorcatechese. Dit betreft de groep van 12-13 jarigen. We zijn dankbaar dat verschillende gemeenteleden zich opnieuw beschikbaar hebben gesteld.

We hebben er voor gekozen om in de komende jaren de leerlijn te volgen die wordt aangereikt vanuit de methode Leer & Leven.

Uiteraard zal er ook belijdeniscatechese worden gegeven. Jongeren en ouderen zijn welkom. Wanneer je dit jaar belijdenis van het geloof wilt afleggen, geef je op bij de wijkpredikant. Ook voor een eventueel gesprek staat hij open.

We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. Het seizoen wordt gezamenlijk geopend op 23 september 2019. Nadere informatie hierover volgt nog. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond kerst wordt er geen catechese gegeven. Op 23 maart 2020 komen we voor de laatste keer samen om het seizoen af te sluiten.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de ouderling kerkelijk werker of wijkpredikant. We zien uit naar een leerzaam seizoen.

Dag Tijd Leeftijd Opmerkingen Leiding
Maandag 16.00 - 16.45 uur 10 jaar Leren om te leven 1a: OT en 1b: NT D. Jansen
Maandag 16.00 - 16.45 uur 11 jaar Leren om te leven 1a: OT en 1b: NT J.M. Molenaar
Maandag   18.30 - 19.15 uur   12 - 13 jaar Mentorcatechese Leer & Leef (Geel 12-14) D. Jansen e.a.
Maandag 18.30 - 19.15 uur 14 jaar Leer & Leef (Rood 12-14) J. Baaijens
Maandag 18.30 - 19.15 uur 15 jaar Leer & Leef (Blauw 15-17) J.M. Molenaar
Maandag 19.30 - 20.15 uur 16 jaar Leer & Leef (Zeegroen 15-17) J. Baaijens
Maandag 19.30 - 20.15 uur 16 jaar Leer & Leef (Zeegroen 15-17) D. Jansen
Maandag 19.30 - 20.15 uur 18 jaar en ouder Nog nader te bepalen J.M. Molenaar  
Maandag 20.30 - 21.15 uur 17 jaar Leer & Leef (Paars 15-17) D. Jansen
Maandag 20.30 - 21.30 uur Belijdeniscatechese   Houd vast, Belijdenisdeel J.M. Molenaar