oudekerkgemeente

Kringen

In het kerkelijk seizoen 2019/2020 gaan de bijbelkringen van de Oude Kerkgemeente de eerste zeven hoofdstukken van Paulus’ brief aan de Romeinen behandelen. We doen dit aan de hand van het boek van dr. H. van de Belt ‘Goudkoorts’, acht bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen.

Er zijn twee bijbelkringen van de belijdenisgroep 2017/2018 samengevoegd onder de naam Theophilus en een nieuwe bijbelkring vanuit de belijdenisgroep 2018/2019 is gevormd. Deze heeft de naam ‘Wedlopers” gekregen als verwijzing naar de wedloop die naar Hebreeën 12 : 1 gelopen dient te worden.

Bijbelkring De Wedlopers

Contact: Monica Branderhorst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefoon: 06 11503561

De Wedlopers bestaat uit belijdeniscatechisanten 2018/2019. Er worden ca 15 leden verwacht en men gaat gebruik maken van de bijbelstudie die dit jaar is gekozen voor de gemeente. Men gaat bij één van de leden thuis bijeenkomen.

Jongeren Bijbelkring Immanuël

Deze kring is gericht op jong volwassenen, die bijvoorbeeld studeren en/of al een baan hebben. Wij behandelen elk kringseizoen een thema/Bijbelboek aan de hand van een Bijbelstudieboekje. De inleiding wordt bij toerbeurt door kringleden gehouden. Persoonlijke voorbereiding en Bijbelstudie door elk kringlid thuis vinden wij belangrijk.

De focus van deze kring ligt op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze geseculariseerde samenleving. Hoe ben je christen op je werk of tijdens je studie? Hoe maak je belangrijke keuzes in je leven? Zoals partnerkeuze, beroepskeuze, indeling vrije tijd en je rol in de gemeente. Hoe is de omgang met niet gelovigen of anders-denkenden? Deze vragen willen we onderzoeken in het licht van Gods Woord.

Studie van Gods Woord is leidend voor het gesprek tijdens de avonden. De kring wordt eens per 3 weken gehouden bij kringleden thuis. Naast Bijbelstudie vinden wij persoonlijk contact en betrokkenheid op elkaar erg belangrijk.

Bij vragen, bel of mail naar:
Rijkjan Ploeg, 06-25271772
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Introductiekring

Contact: Ard Slomp, Meikade 81, 6744 TC Ederveen, tel. 656332,  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De introductiekring is eens per vier weken op maandagavond afwisselend bij de deelnemers thuis. Deze kring is laagdrempelig, uitnodigend en bedoeld voor iedereen die meer van het christelijk geloof wil weten.

Misschien voor u of jou wel een mooi vervolg op de Alpha cursus? Op de kringavonden is ruimte voor onderling ontmoeting en laten we ons leiden door een Bijbelgedeelte.

We laten ons leiden door de vragen die het boekje ons aanreikt en nemen ruimte en tijd voor gesprek over persoonlijke geloofsthema’s en vragen.

Bijbelkring Rehoboth

Contact: M.Burggraaf, Molenstraat 5, 6711 AW Ede, tel. 610403, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt acht keer per seizoen gehouden in Rehoboth op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en heeft ongeveer 30 deelnemers, met name ouderen van de gemeente.

We beginnen met het zingen van een psalm en met gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. De kringleider leidt het bijbelgedeelte in twee ronden grondig in. Na elke ronde volgt een gezamenlijke gesprek waarin een aantal vragen uit de gebruikte bijbelstudie aan de orde komen, maar ook wel vragen, opmerkingen en geestelijke ervaringen van deelnemers naar aanleiding van de inleiding. We besluiten met het zingen van een psalm en met dankgebed door een van de kringleden.

Bijbelkring De Ginkel

Contact: Evert van Beek, tel. 06-51241459, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bijbelkring “De Ginkel” is een kring met ongeveer 11 deelnemers. De bijeenkomsten worden gehouden bij een van de deelnemers thuis, wat natuurlijk niet verplicht is. In het seizoen komen we ongeveer acht keer bij elkaar.

Op dit moment varieert de leeftijd van de deelnemers van 40 tot 70 jaar en zij komen uit diverse kerken. De Ginkel is een kring waar de liefde van God en voor elkaar bovenaan staat.

Soos "de Vuurtoren"

soos vuurtorenSoos "de Vuurtoren" is een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 14 jaar ben je hartelijk welkom.

Iedere eerste en derde vrijdag van de maand organiseert een groep van ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers een gezellige avond voor mensen (vanaf 14 jaar) met een verstandelijke beperking. Je kunt knutselen, gezellig een spelletje doen (mens-erger-je-niet, sjoelen, dammen, biljarten), muziek luisteren of zomaar gezellig met elkaar kletsen. Met kerst is er een gezamenlijke kerstviering en het einde van het seizoen sluiten we in april of mei af met een gezellig uitje.

De soosavonden zijn in ‘de Rank’ (achter de Nieuwe Kerk), aan de Verlengde Maanderweg 33 in Ede. De avonden beginnen om 19.30 uur, om 21.00 uur gaan we met z’n allen zingen uit onze soosbundel vol bekende christelijke liederen en rond 21.15 uur is de soos afgelopen.

De toegang tot de soos is gratis. Tijdens de soosavonden kun je consumpties kopen, een consumptiekaart (10 consumpties) kost €5,00.

Alle vaste bezoekers krijgen jaarlijks, in juli, een programmaboekje thuisgestuurd. Heb je geen boekje gekregen, of ben je nog nooit op de soos geweest, maar ben je wel enthousiast, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we sturen je een programmaboekje, of kom gewoon eens op een soosavond kijken. Heb je vragen, bel dan even met Marry Teunissen (06-27886836).

Kernhemkring Daniël

Contact: R. van Leeuwen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontmoeting in Kernhem rondom de Bijbel. Wat heeft God tegen ons te zeggen? Daar willen wij als Bijbelkring van ca. 15 leden eens in de drie weken, van 20.00 uur tot 22.00 uur over nadenken. Daarnaast zingen we met elkaar en heeft gebed een belangrijke plaats. Lief en leed wordt gedeeld in een regelmatige ontmoeting. Op welke avond wij bij elkaar komen, zullen we de eerste keer met elkaar beslissen.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt.  De Kernhemkring Daniël wordt gehouden in Kernhem, roulerend bij de kringleden thuis. Iedereen, ook van buiten Kernhem, is natuurlijk welkom. De avonden worden geleid door de kringleden zelf, ieder lid kan aangeven of je dit een keer wilt doen. Je verzorgt dan een korte inleiding over het te behandelen Bijbelgedeelte en zorgt voor wat gespreksvragen. Na de inleiding volgt er de bespreking met vragen, eventueel in
kleinere groepjes, waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen en gebed.

Bijbelkring Theophilus

Contact: D. Rap, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze bijbelkring is een samengesteld uit de belijdenisgroep 2017/2018 en bestaat uit ca. 16 leden. Leeftijd 20 – 26 jaar. Om de beurt bereidt een van de leden zich grondig voor en leidt het gesprek in dat in de groep gevoerd wordt.

Bijbelkring Timotheus

Contact: Rijk Ploeg, Hessenweg 58, 6718TD Ede, tel.: 613432, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt op de maandavond gehouden eens in de drie weken, afwisselend bij de deelnemers thuis van 20.00 tot 22.00 uur.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt. Ook worden de bijbelkringavonden aangekondigd in de kerkbode. De kring heeft ongeveer 17 deelnemers in de leeftijd van 35 jaar tot 70 jaar. Per avond heeft één van de kringleden (op vrijwillige basis) de leiding en verzorgt de inleiding van het te behandelen bijbelgedeelte. Na de inleiding/verklaring volgt er altijd een bespreking met vragen in groepen van circa 5 kringleden waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen.

Voor aanvang van het officiële gedeelte is er altijd ruimte voor ontmoeting en het delen van lief en leed. Dit zien wij ook als wezenlijk deel van onze kring.

Jongerengespreksgroep Samuel

Contact: ds L. Kruijmer, Kraatsweg 23b, 6712DA Ede, tel. 555558, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijbelkring komt 10 keer per seizoen samen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis.

Een van de deelnemers houdt een inleiding over het hoofdstuk dat aan de orde is. Daarna is er gelegenheid om via vragen dieper in te gaan op de inhoud van het hoofdstuk. Het gesprek ontwikkelt zich dan verder plenair aan de hand van de vragen die in het boekje staan of via vragen die bij de kringleden naar voren komen.

Er is iedere avond ruimschoots gelegenheid om onze geloofservaringen naar aanleiding van het hoofdstuk met elkaar te delen. De kring bestaat uit 10 leden.

Jongerengesprekskring Elia

Contact: D. Jansen, Woutersweg 17, 6718 TJ, tel. 613002. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorig jaar hebben  ca. 25 jongeren uit de Oude Kerkgemeente en de Sionkerkgemeente met elkaar opgetrokken onder leiding van ds J.M.Molenaar. Verschillende jongeren hebben kortere of langere tijd geleden belijdenis van het geloof afgelegd. We geloven in de kracht van het Woord en denken dat het nodig is in het geloof elkaar vast te houden. Je mag het zien als een  vorm van bijbelstudie onder leiding van de predikant of kerkelijk werker. Komend jaar heeft Dirk Jansen de leiding.

De geplande data voor het komende seizoen zijn:
Dinsdag 24 september 2019;
Dinsdag 29 oktober 2019;
Dinsdag 19 november 2019;
Dinsdag 17 december 2019;
Dinsdag 14 januari 22020;
Dinsdag 11 februari 2020;
Dinsdag 17 maart 2020;
Dinsdag 21 april 2020.

We komen samen in Rehoboth. Inloop vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur met de Bijbelstudie. De leiding zal allereerst een inleiding verzorgen, waarna we vervolgens in groepen een aantal vragen of stellingen bespreken. We verdiepen ons dit jaar in de brief van Paulus aan de Romeinen. We hopen vele jongeren te ontmoeten.

Bijbelkring 'Ichtus'

Deze kring is een mengeling tussen een gesprekskring en een Bijbelkring. We doen Bijbelstudie aan de hand van een methode en raken daardoor vaak ook in gesprek over onze persoonlijke geloofsbeleving.

We komen ongeveer één keer per drie weken bij elkaar. Op dit moment ligt de leeftijd van de deelnemers tussen de 20 en 45 jaar. Nieuwe leden (ongeacht leeftijd) zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: Kees Ploeg, Tel. 0318-300518, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea

Contact: H.P. van Sorge, Prins Bernhardlaan 30a, 6713 MC Ede, tel. 625610, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea is een kring van ongeveer 25 leden uit de Oude Kerkgemeente die zich één keer per maand samen verdiepen in het lezen van Gods Woord. We behandelen het Schriftgedeelte van die avond – in aansluiting bij het jaarthema van de Oude Kerk - stukje voor stukje en willen er met elkaar  levens- en geloofsvragen bespreken die we tegenkomen in ons persoonlijk leven, onze gezinnen en omgeving.

Wij houden de avond altijd bij een van de kringleden thuis en beginnen rond 20.00 uur met het drinken van koffie of thee en een bijpraatmoment. Hierna wordt gebeden, gezongen en het Bijbelgedeelte doorgelezen en besproken en geeft de inleider per gedeelte uitleg en stelt vragen. De kringleider geeft vanuit zijn theologische achtergrond daarbij soms extra inzichten. Natuurlijk mag je ook komen als je liever alleen luistert.

Na een korte pauze halverwege de avonden eindigen we meestal rond de klok van 22.00 uur. Op zoek naar een Bijbelkring? Graag nodigen we je uit als je het fijn vindt echt meer zicht te krijgen op de Heere en wat zijn Woord voor jou betekent. Wij hopen dat velen – we zijn nu een groep m.n. in de leeftijd 25-45 - zullen komen; je zult er geen spijt van krijgen!

De avonden staan meestal gepland op de 2e donderdag van de maand. Volg dus de kerkbode of meld je vast aan. Voor vragen kun je bellen met Heleen Melissen 304520