oudekerkgemeente

Zending

Uitzendingen door de GZB: Heleen, Björn&Marlies en Gerlinde

In het najaar van 2018 zijn vanuit de gemeente enkele gemeenteleden door de GZB benoemd als zendingswerkers. De wijkkerkenraad is dankbaar dat hun roeping en verlangen om dienstbaar te mogen zijn in het zendingswerk hiermee werd bevestigd. Hieronder noemen we de namen van deze gemeenteleden en de plaats waar zij hun gaven zullen inzetten:

- Heleen van der Sluijs zal uitgezonden worden naar Bosnië. De GZB is door de kerk in Bosnië gevraagd om de kleine en kwetsbare protestantse gemeenten te ondersteunen. Heleen zal zich na een periode van intensieve taal- en cultuurstudie hiervoor gaan inzetten. Volg Heleen via haar weblog.

- Björn en Marlies van Veelen-Migchels zullen uitgezonden worden naar Indonesië (Java). Björn zal ingezet worden bij de GKJTU als jeugdwerkadviseur. Marlies zal betrokken worden bij de gehandicaptenzorg in het diaconale programma van de kerk. Volg Björn & Marlies via hun weblog.

- Gerlinde zal uitgezonden te worden naar Centraal-Azië. Zij zal daar gaan werken als palliatief verpleegkundige bij voor dak- en thuislozen. Volg Gerlinde via deze pagina.

De GZB is bijzonder dankbaar samen met de Hervormde gemeente Ede deze uitzendingen te kunnen doen. De inspanningen om dit mogelijk te maken zijn vanzelfsprekend groot, maar als gemeente en als GZB zien wij dit als onze roeping en willen wij ons hier van harte voor inzetten. Wij bidden dat deze betrokkenheid bij de wereldwijde kerk tot zegen zal zijn voor de mensen in de verschillende landen en voor de gemeente in Ede. Er zijn drie thuisfrontcommissies (TFC’s) samengesteld, die een schakel vormen tussen de zendingswerkers en onze uitzendende wijkgemeente. De TFC’s stimuleren de gemeente om met gebed, meeleven en financiële ondersteuning bij de zendingswerkers betrokken te zijn.

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als doel het werk van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond en de IZB (Inwendige Zendingsbond) te ondersteunen. Het verspreiden van het Evangelie in binnen- en buitenland moet doorgaan.

De taken van de Zendingscommissie bestaan o.a. uit het verzorgen van de jaarlijkse Pinkstergroet en de verspreiding van de dagboekjes “Een handvol koren”.

In de zendingscommissie hebben leden uit alle wijken van de Hervormde Gemeente Ede zitting.

Vanuit de Oude kerkgemeente zit in de zendingscommissie:
Hennie van Kekem 06-45372174
Herman van de Weerd 0318-653240

Voor de Sionkerkgemeente zijn dat:
Jacob van Laar 06-57571524
Gerben van Roekel 0318-303020

Als gemeente kunt u de zending steunen via de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, collecten of een gift op de rekening van de Zendingscommissie: NL94INGB0004011800. Daarnaast kunt u individueel of als groep een financiële bijdrage krijgen van de zendingscommissie voor een werkvakantie of project waar voor langere tijd gewerkt wordt.

Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.