Skip to main content

logo groot

‘De Algemene Kerkenraad

logo AK 2023 kleinDe Algemene Kerkenraad heeft op 29 november 2023 de ontwerpbegroting van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters voor 2024 voorlopig vastgesteld. De ontwerpbegrotingen zijn gedurende week 50 ter inzage gelegd op het Kerkelijk Bureau. Het verkort overzicht van de ontwerpbegroting van beide colleges wordt op de website van onze gemeente gepubliceerd. Gemeenteleden kunnen inhoudelijke vragen hierover stellen door deze te mailen naar de scriba van de Algemene Kerkenraad, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees verder

ADVENT

Advent 2018Hoe bereiden wij ons op het kerstfeest voor?
Willen wij de Heer nog graag ontmoeten,
of gaat het leven straks gewoon weer door
zonder Hem zelfs te begroeten

Lees verder

Winteravonddiensten 2023/2024

In het seizoen 2023-2024 is er elke maand een weekdienst rondom het thema van "Christenleven vandaag met het oog op morgen!", Toekomstverwachting en christenleven Thessolanicenzers toegepast op Edenaren. De weekdiensten worden gehouden in de Sionkerk op woensdagavond om 19.30 uur op de volgende data.

Bericht van de Algemene Kerkenraad

Begroting 2022De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 november jl. de begrotingen van het
College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters over het begrotingsjaar 2022 voorlopig vastgesteld. Hierbij treft u de samenvatting daarvan ter inzage aan. Tot 3 december liggen de complete begrotingen voor u ter inzage op het kerkelijk bureau. De begrotingen zijn ook te vinden op de website. Bezwaren tegen vaststelling van de begrotingen kunnen uiterlijk 6 december schriftelijk worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad.

Lees verder

Kerkdiensten na 1 juli

We zijn blij dat we per 1 juli D.V. weer met elkaar samen kunnen komen. Helaas kunnen we niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn. Daarom willen we nu al graag met u delen hoe één en ander zal toegaan.

Dit kunt u lezen op de website of nieuwsbrief in uw wijkgemeente

Verlangen

20200606 151601aGod, maak mijn leven tot een licht,
dat altijd helder schijnt.
Dat, waar ik ook mijn voeten richt,
de donkerheid verdwijnt.

Lees verder

Kerkdiensten vanaf 11 juni 2020

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Dit protocol is donderdag 11 juni geactualiseerd

Hoe de wijkgemeenten dit gaan aanpakken leest u op de website van de wijk,  in de nieuwsbrieven en e.v.t in de kerkbode van de komende weken.

Gastvrijheid

Kerk in de wijk. Steeds meer mensen zijn de band met de kerk en het geloof kwijtgeraakt. Maar hebben we dan geen boodschap meer aan hen? Ja: om te beginnen om te laten merken dat we tijd en aandacht voor hen hebben.

Lees verder

Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van onze Hervormde gemeente.
-Dit n.a.v. het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in haar Beleidsplan voor 2016-2020.
-Een doel van de Werkgroep is; het stimuleren van aandacht voor "Duurzaamheid" binnen onze Hervormde Gemeente.
-Daarom heeft de Werkgroep de volgende website met actuele informatie over “Duurzaamheid” gemaakt.
-Zie; http://duurzaamheidhervormdede.jimdo.com/

Duurzaamheid: film Before the Flood

before the flood 1020x610Op de gewijzigde datum; maandag 13 maart 2017, 19.30 uur wordt in de Brink (Bennekom) de indrukwekkende film "Before the Flood" vertoond.

De beroemde acteur Leonardo di Caprio heeft gedurende twee jaar de aarde rondgereisd om de gebieden te bezoeken die nu al enorm te lijden hebben onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hij sprak niet alleen met vooraanstaande wereldleiders die indringend om actie vragen tegen de opwarming, maar ook met enkele klimaatsceptici.
Na afloop van de vertoning van de film gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van weerman en christen Reinier van den Berg.

Van Harte uitgenodigd!

Lees verder

Documenten beheer (later, niet nu)

Menu: Componenten > Phoca Download

Documenten kunnen beheerd worden via het component Phoca Download.

Helaas is ook in dit component het rechten mechaniek niet goed geïmplementeerd zodat iedereen overal bij kan.
Voorzichtigheid is dus geboden!

Klik op Bestanden om een bestand te wijzigen of toe te voegen.
Hoewel het invoerscherm enorm veel invulvelden laat zien, zijn er maar enkele die ingevuld hoeven te worden.

handl-documenten

Voer minimaal de Titel van het document in (de Alias mag leeg blijven).
Vergeet niet de Categorie te selecteren waarin het document terecht moet komen!
Klik op Selecteer bestandsnaam om een bestand te laden.

 

Artikel - nieuws artikel richtlijnen

In dit deel van de handleiding beschrijven we hoe redacteuren kunnen helpen om de website leesbaarder, netter en toegankelijker te maken. 

Afbeelding is verplicht. In verhouding 16:9 en groot genoeg

Elk nieuws artikel behoort een afbeelding te hebben in de verhouding 16:9. Dit is tegenwoordig het meest gangbare formaat. Natuurlijk kun je afwijken, maar doe dat dan met alle afbeeldingen van nieuws artikelen. Verhouding 4:3 werd ook veel gebruikt maar blijkt erg veel verticale ruimte in te nemen op websites.

De ideale afmetingen in pixels bij 16:9:

 • Minimaal 800 x 450 pixels
 • Ideaal 1024 x 576 pixels
 • Maximaal 2048 x 1152 pixels

Zie handleiding Afbeelding verhouding en omvang aanpassen voor handig gereedschap om dit te doen.

Waarom? Een afbeelding ondersteunt de boodschap en is ook een belangrijk onderdeel van de layout.

Geen of weinig tekst in afbeeldingen

Een logo, een thema, een onderwerp (kort) in de afbeelding is illustratief en toegestaan. Teveel tekst is niet toegestaan. Posters zijn niet meer toegestaan, tenzij ze als bijlage (zie Artikel bijlagen) worden toegevoegd en je zonder de poster te downloaden in het artikel alle nodige informatie kunt vinden.

Waarom? De belangrijkste reden is dat een poster niet toegankelijk is. Mensen die gebruik maken van grote letters of de voorleesfunctie om te kunnen lezen, kunnen niets met posters. Tekst in afbeeldingen of posters wordt niet voorgelezen. Daarnaast is het estethisch geen gezicht en geeft de website een amateuristische aanblik. 

Artikel intro kort en to-the-point houden

Verdeel een nieuws artikel altijd in een intro en hoofdtekst. De intro wordt op de voorpagina getoond en de hoofdtekst als je op Lees meer klikt.
In de intro zet je het doel van het artikel. Kort en zodanig dat de lezer al weet waar het over gaat als die op Lees meer klikt. Schrap in het intro als dit te lang wordt op de website. Eén a twee korte regels is vaak het beste.

Als het aangeleverde tekst is, probeer dan met kleine aanpassingen de tekst om te vormen. Als de indiener regelmatig kopij aanlevert, probeer deze te helpen het al goed aan te leveren, door deze tips te geven.

Oproep. Als je met het artikel iemand wil oproepen iets te doen, zet dat in de titel of de eerste regel van het intro. Bijvoorbeeld 'Kom naar de wijkavond op 3 september', met in de intro 'Beslis mee over xyz .... In de hoofdtekst geef je toelichting en eindig je met de orgnisatorische details zoals locatie, datum (herhalen) en tijd.

Verslag. Als het een verslag is laat je in de titel of de intro duidelijk merken dat iets geweest is. Dus niet 'Bloemschikken voor 65+', maar bijvoorbeeld 'Bloemschikken blijkt grote hit'. 

Informatief. Is het werkelijk informatief, of toch een Oproep of een Verslag? Als het geen van beiden is, zorg dan in de intro dat de gebruiker alleen op Lees meer klikt als het iets voor hem of haar is. Dus de kern van de boodschap moet in de titel of intro staan. EN had ik al gezegd dat het kort moet zijn? :-)

 

 

Gastpredikant - upload brief

Gewijzigde brieven aan gastpredikanten die binnenkort komt preken, kunnen ge-upload worden via het Predikanten menu.

 1. Klik op menu: PredikantenBrief gastpredikant uploaden
 2. Klik op knop Gegevensoverzicht voor een duidelijke lijst met brieven
 3. Verwijder eerst de huidige versie van de brief door op het blauwe kruisje rechts te klikken
 4. Klik op de groene knop Uploaden
 5. Klik vervolgens op de knop Bestanden kiezen die zojuist is verschenen en kies het bestand (brief) dat ge-upload moet worden
 6. Klik als laatste op de knop Upload starten en wacht op de melding dat het gelukt is.

 

Donkey Mobile integratie

Via deze pagina kun je voor jouw wijkgemeente nieuwsberichten, de agenda van kerkdiensten en overige agenda(s) van de website integreren met Donkey Mobile.

Agenda's koppelen

In de app is het mogelijk bij elke groep een agenda aan te maken. Je kunt dit zelf doen (beheerder). De agenda is dan alleen in de app bruikbaar. Het is ook mogelijk een agenda van de hervormdede.nl website én bijvoorbeeld een Google agenda te koppelen aan de app. Het voordeel daarvan is dat je één agenda hebt om bij te houden en die wordt dan zowel op de website als in de app getoond.

We gebruiken nu twee methoden voor twee verschillende soorten agenda's.

Agenda - kerkdiensten 

Op de website hervormdede.nl kun je van alle gebouwen de kerkdiensten in een agenda vinden. Deze wordt elke 3 maanden geladen en wijzigingen worden ook centraal bijgehouden. Ook die agenda met kerkdiensten kun je koppelen aan de wijk app van Donkey Mobile. Het enige wat je moet doen is een verzoek indienen (kan de beheerder van de app doen) bij Donkey Mobile (Roos). In dat verzoek vraag je om de link aan de agenda van app groep XXX toe te voegen. 

De agenda van kerkdiensten kun je het beste toevoegen aan een aparte App groep, bijvoorbeeld de groep Erediensten. het voordeel hiervan is dat als je ook een wijkagenda met activiteiten wil koppelen aan de App, die gekoppeld kan worden aan de hoofdgroep (zoals Kleopas, Bethel, ...) en deze niet 'vervuild' wordt met heel veel kerkdiensten.

Stappen

 1. Stuur een verzoek om de agenda link van kerkdiensten van jouw wijk aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 2. Bepaal aan welke Groep van de app de agenda moet komen te hangen
 3. Stuur Roos van Donkey Mobile een verzoek om de link van de agenda van hervormdede.nl aan de gekozen app Groep te hangen

 

Agenda - wijkagenda

Indien je een wijkagenda wilt maken, kun je het beste zelf een Google-agenda maken die als bron dient. Het voordeel van een Google agenda is dat de scriba e.a. de agenda kunnen vullen en de agenda zowel op de website als in de Donkey Mobile app getoond kan worden.

Volg deze instructies: Donkey Mobile instructies

Om de agenda ook op de hervormdede.nl/jouw-wijk te tonen, stuur je een verzoek daartoe aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., inclusief de link die je in stap 6 van de Donkey Mobile instructie hebt gekopiëerd. In overleg bepalen we hoe het op de website wordt getoond.

Let op! Wijzigingen aangebracht in de Google agenda zie je mogelijk pas een uur later in de app of de website.

 

Nieuwsberichten koppelen 

Nieuwsberichten kunnen geschikt gemaakt worden voor gebruik in diverse communicatiekanalen, zoals het kerkblad, de website, nieuwmail, de Donkey Mobile app, etc. Als je een nieuwsbericht aanmaakt in de website, kun je die ook eenvoudig beschikbaar maken voor de nieuwsbrief en Donkey Mobile. 

Koppelen aan Donkey Mobile

Het is mogelijk om de nieuwsberichten die je publiceert op de website, te koppelen aan een groep in de Donkey Mobile app. De webmaster kan een link aanleveren die Donkey Mobile koppelt aan de groep van keuze. Hoe dat te doen, lees je hieronder. Om het ook mogelijk te maken berichten op de website te zetten die je niet in de app wilt hebben, is het nodig dat je dat aangeeft bij het maken van een bericht op de website. Ook dat wordt uitgelegd.

Stuur een verzoek aan de webmaster om een link aan te leveren van de nieuwsberichten op de gemeente website, om die te kunnen koppelen aan de Donkey Mobile app. Stuur deze link naar Donkey Mobile (Roos) en vraag deze te koppelen aan een groep binnen de app. Het ligt voor de hand dat je de hoofdgroep (de meest linkse) van de app gebruikt.

Nieuwsberichten voorbereiden

Als redacteur van de website, kun je bepalen of een artikel via de link naar Donley Mobile gaat of niet. Op het invoer scherm van een artikel, zie je aan de rechterkant een invoerveld met de titel 'Tags'.

De webmaster maakt voor de wijkgemeente tags aan in het formaat [wijkgemeente afkorting] Kanaal [kanaal]. Bijvoorbeeld 'KLEO Kanaal App' en 'KLEO Kanaal Nieuwsbrief'.

Door aan een bericht bijvoorbeeld de 'BK Kanaal App' tag toe te voegen, zal het bericht ook in de app van de Bethelkerk worden getoond. Let op, dit kan een paar minuten duren omdat Donkey Mobile niet continue de link in de gaten houdt. 

 

Techniek

Voor de techneutjes onder ons die het leuk vinden te weten hoe het werkt. 

Techniek - agenda ics link

Het ICS formaat is een standaard formaat van een bestand waarin je agenda afspraken kunt vastleggen. Google kan een link bieden van dit formaat en de website hervormdede.nl kan dit ook. Als je de link in een webbrowser gebruikt, het bestand download en vervolgens opent met een agenda app, zoals Outlook, dan wordt de agenda getoond. 

Techniek - nieuwsbericht rss feed reader

De berichten worden door een rss feed gelinkt aan de Donkey Mobile app. De link die je van de webmaster krijgt kun je inlezen in een rss reader. Handig als je het eerst wil uitproberen. De extensie Feedbro is te installeren in Chrome en Edge en werkt prima om de feed van de website te bekijken. 

 

Afbeelding - verhouding en omvang aanpassen

Om een afbeelding in afmeting (hoogte x breedte) aan te passen én om de omvang (in kBytes) te verlagen kun je, als je Windows gebruikt, het gratis programma FastStone Image Viewer gebruiken.

Voor Apple weet ik niet of er zoiets bestaat. Dan zou www.resizepixel.com een optie kunnen zijn. Dit is een online mogelijkheid om hetzelfde te doen.

ResizePixel.com

Ga naar www.resizepixel.com en upload je afbeelding. Gebruik de opties Bijsnijden / Beeldverhouding om bijvoorbeeld 16x9 te selecteren. Gebruik de andere opties om de afbeelding zo nodig kleiner te maken.

Faststone Image Viewer

Download, installeer en configureer dit programma via dit artikel.

Afbeelding verhouding aanpassen

Laad de afbeelding in Image Viewer door in de verkenner met de rechter-muisknop op de afbeelding te klikken en kies dan Openen met... , Image Viewer

- Klik met de rechter muisknop op de geopende afbeelding en kies Bewerken, Bijsnijden (of gebruik de toets X)

- Kies in de onderste balk de Verhouding die je wil hebben, bijvoorbeeld 16:9 ratio

- Schuif het lichtere deel van de afbeelding zodanig dat het deel overblijft dat je wil hebben

- Klik op de knop Bijsnijden en bewaar de bijgesneden afbeelding

 

Afbeelding omvang aanpassen

Afbeeldingen (vooral foto's) zijn al snel meer dan 10 MB groot, terwijl 1 a 1,5 MB meer dan genoeg is om op een website een goede kwaliteit afbeelding te tonen.

Hoewel websites en browsers steeds slimmer daarmee omgaan, is het verstandig de omvang van de afbeelding te verkleinen, zonder kwaliteitsverlies voor de website.

Laad de afbeelding in Image Resizer door in de verkenner met de rechter-muisknop op de afbeelding te klikken en kies dan Openen met... , Image Viewer

- Klik met de rechter muisknop op de geopende afbeelding en kies Bewerken, Afmetingen afbeelding (of gebruik de toetscombinatie Ctrl-R)

- Verlaag de breedte, de hoogte zal meeveranderen zolang de optie Behoud verhoudingen links-onder in de pop-up aangevinkt is. Een goede vuistregel is het grootste getal aan te passen naar 1200 Pixels. Als het grootste getal lager is, dan hoef je niets te veranderen (druk op ESC).

Let op! Vergeet niet het bestand te bewaren via Ctrl-S.

 

Afbeelding - FastStone Image Viewer installeren (windows) en instellen

Het freeware programma FastStone Image Viewer voor Windows kan gebruikt worden om afbeeldingen te bewerken voordat je deze upload naar de website om te gebruiken in artikelen, etcetera.

Download hier 
en installeer het programma.

Configureer standaard afmeting-verhoudingen (ratio) 

Klik met rechter muis-knop op een afbeelding en selecteer 'Openen met...' en kies FastStone Image Viewer. Je ziet een zwart scherm met daarin de afbeelding.

Klik met rechter-muisknop op de afbeelding en kies Bewerken, Bijsnijden. (Of toets eenvoudig 'x').

Omdat je standaard verhoudingen gebruikt op de website, is het zaak om een aantal verhoudingen in te stellen:

- Klik op de toets met de drie puntjes [...] en klik op Toevoegen in het pup-up scherm Papierformatenlijst.

- Voeg daar toe: Breedte 16 x Hoogte 9 [ratio] en klik OK
- Herhaal dit voor meer verhoudingen die je gebruikt zoals 4x3, etc. 

Je kunt eventuele verhoudingen verwijderen en verplaatsen in de lijst om het overzicht te behouden. 

Gebruik

In dit artikel lees je hoe je FastStone Image Resizer kunt gebruiken. 

 

Gastpredikant - Onderhouden Weblinks naar brief aan gastpredikanten

De Weblinks in categorie 'Brief gastpredikanten' zijn de verwijzing(en) ofwel URL's die wijzen naar de brief en optioneel een bijlage van elke wijkgemeente of verzorgingstehuis. Deze worden in de uitnodigingsmail aan de gastpredikant vermeld. In de Beschrijving van de weblink staat tevens de zin aangaande de deadline voor het inleveren van de liturgie.

handl weblinks005

Voor elke wijkgemeente kan er een url naar een brief en naar een optionele bijlage ingevoerd worden en een zin aangaande tijdig inleveren van de liturgie.

Ga naar www.hervormdede.nl/administrator en log in. Kies Componenten / Weblinks

Filter de Categorie via de knop Zoekmiddelen en kies categorie Brief gastpredikanten.

handl weblinks001

 

 

 1. Titel: een van de volgende waarden (exact overtypen): Oude Kerk, KC Emmaüs, Nieuwe Kerk, Sionkerk, De Ark, Bethelkerk, De Hartenberg, Bethanië. Optioneel gevolgd door een volgnummer (maximaal 1 en 2), bijvoorbeeld Nieuwe Kerk1 en Nieue Kerk2 in geval er naast de brief (1) ook een bijlage (2) meegestuurd wordt. Geen volgnummer gebruiken als er alleen een brief meegestuurd moet worden. Voorbeelden:
  handl weblinks002

 2. Alias: Automatisch ingevuld op basis van de titel. Als je de Titel aanpast, maak dan het alias veld leeg, die wordt dan weer automatisch ingevuld.
 3. URL: de url of link naar het bestand dat getoond moet worden. Dit kan een link naar een Google docs document zijn, maar ook een link naar de hervormdede.nl server.
 4. Beschrijving: De tekst die in de mail wordt opgenomen die aangeeft wanneer de liturgie binnen moet zijn.
 5. Categorie: Brief gastpredikanten.

 handl weblinks003

Verwijder nooit een weblink met een verwijzing naar een brief. Pas de URL aan. Als een wijkgemeente of een verzorgingstehuis geen brief heeft, verwijs dan naar: www.kleopasgemeente.nl/images/stories/cvk/declaratiegastpredikant/brief_geen_informatie.pdf

Sluit af met Opslaan & sluiten om de wijzigingen te bewaren, of Sluiten om de wijzigingen niet te bewaren.

Indien je niet weet wat te doen (het is best lastig), vraag de webmaster (Nico) dan even om de aanpassing door te voeren.

Artikel - link invoegen met knop

In deze handleiding leer je hoe je een link naar een externe (of interne) webpagina invoegt in een artikel en het er als een knop uit laat zien.

handl link button001

 

Maak een nieuw artikel aan en vul de titel en teksten in.

Kopiëer de link van de pagina naar je klembord: selecteer de link en type <ctrl>-C

Voer de tekst in die op de knop moet komen, selecteer de tekst en klik op het link-knopje.

handl link button004

Kopiëer de link van je klembord in het veld URL via ctrl-V

Op onze website is het gebruikelijk dat bij gebruik van externe links je een nieuw scherm opent.
Doe dit door het veld Target/Doel op 'Open in nieuw window' te zetten.

handl link button002

Klik op tabblad Advanced/Speciaal en vul 'uk-button' en 'uk-button-primairy' in in het veld Classes.

handl link button003

Klik op Insert/Invoegen om de knop in te voegen in het artikel.

 

Artikel - Google formulier maken en in artikel opnemen

In dit artikel leer je hoe je een invul formulier maakt via Google Formulieren en deze vervolgens in de gemeente website integreert.

Als je nog geen Google account (email adres eindigend op @gmail.com) kun je die hier gratis aanmaken.

Maak vervolgens het Google Formulier aan via https://docs.google.com/forms/u/0/.
Een goede handleiding kun je hier vinden.

Als het formulier klaar is, maak je een nieuw artikel aan op onze website. Het mooist is om een intro (1) in het artikel te maken en als men op Lees meer... klikt (2), krijgt men het formulier te zien. Zie onderstaande afbeelding.

handl form artikel maken

Klik op [Toggle Editor], dit is stap 3 in bovenstaande afbeelding.

Schakel nu terug naar het Google formulier en kopiëer de Embed kode van het formulier. Zie de stappen in onderstaande afbeelding.

handl form embed ophalen

Ga terug naar het artikel en plaats de cursor achter '<p>&nbsp;</p> ' en druk op Enter.
Plak de embed code door op <ctrl>-V te drukken. Met het volgende resultaat (klik op de afbeelding voor een vergroting):

handl form artikel embed

Bewaar en test het artikel.

Indien het formulier bij het testen te breed (valt uit stramienen) of te hoog (je krijgt dan een scroll balk) is, kun je met de waarden bij 'width' en 'height' spelen om het passend te krijgen.

Succes!

Agenda (JEvents) bewerken

Activiteiten worden onderverdeeld in categorieën.

LET OP! Categorieën worden door de webmaster onderhouden omdat het de werking van de website beïnvloed.

Activiteiten worden onderhouden via het Administratiepaneel. Ga in het administratiepaneel naar menu Componenten / JEvents.

Een activiteit kent veel instellingen, deze handleiding beperkt zich tot:

 1. activiteiten die beginnen en eindigen op dezelfde dag (meest gebruikt)
 2. activiteiten die zich periodiek herhalen zoals wekelijks of tweewekelijkse kringavond
 3. activiteiten die zich onregelmatig herhalen maar wel altijd op dezelfde tijd plaatsvinden

1. Activiteiten die beginnen en eindigen op dezelfde dag (meest gebruikt)

Klik op Nieuw, voer de Titel van de activiteit in en onder welke categorie deze valt.

Vul altijd een categorie in die voor jou is gemaakt. Is die er niet, vraag dit dan aan bij de webmaster.

Laat het Toegangsniveau en Status ongemoeid.

Vul de Start en Einddatum in en let op dat de tijd na elkaar valt als de activiteit op dezelfde dag valt. Je kunt de tijd ook invullen als 1100 (zonder dubbele punt) voor de snelheid. 

Laat het Herhaaltype op 'Geen herhaling' staan. dan zal de activiteit eenmalig getoond worden en zodra de datum en tijd voorbij is zal de activiteit niet meer getoond worden.

Experimenteer met het invullen van de Omschrijving, Locatie, Contact en Extra informatievelden en test hoe dit er uit komt te zien op de website.

Notitie: Hoewel alleen het veld Omschrijving Edit-knoppen laat zien om de opmaak van de tekst te beïnvloeden, accepteren de andere velden ook html. Als je daar kennis van hebt dan kun je html gebruiken om ook die velden op te maken of bijvoorbeeld een link in te voegen naar een Locatie.

Bewaar de activiteit door op Opslaan of Opslaan & sluiten te klikken en bekijk hoe het er op de website uitziet.


2. Activiteiten die herhaald worden

Er zijn 5 soorten herhaaltypen:

 1. Dagelijks
 2. Wekelijks *)
 3. Maandelijks
 4. Jaarlijks
 5. Onregelmatig *)

*) Worden behandeld in deze handleiding, de rest niet omdat het eenvoudig is af te leiden van andere typen.

Wekelijks

Vooral bij het maken van activiteiten die wekelijkse of tweewekelijks terugkeren, kan het handig zijn dit in één Activiteit vast te leggen. Op de website wordt dan elke dag dat de herhaling plaatsvindt, de activiteit getoond. Je kunt hiermee het onderhoud dat je er aan hebt drastisch beperken.

De activiteit aanmaken en invullen werkt zoals onder paragraaf 1 is uitgelegd. Let op, het is belangrijk dat de Begin datum / tijd en Eind datum / tijd goed wordt ingevuld, uitgaande van de eerste dag dat de activiteit plaatsvindt.

Bij Herhaal type klik je op het gewenste type, in dit voorbeeld Wekelijks.

Vervolgens geef je aan of de activiteit elke week (1), tweewekelijks (2) etc. gaat plaatsvinden. Geef met Aantal herhalingen OF Herhalen tot aan hoe vaak of tot wanneer de activiteit herhaald moet worden.

Onder Per dag is al automatisch de weekdag geselecteerd. Wil je meer avonden per week selecteren, doe dit dan zorgvuldig en bekijk het resultaat op de website. Als je niet weet wat je moet doen, dan kun je het beste dit veld ongemoeid laten.

Bewaar de activiteit door op Opslaan of Opslaan & sluiten te klikken en bekijk hoe het er op de website uitziet.

Notitie: Als er onderbrekingen in de herhaling zitten, dan kun je overwegen voor elke aaneengesloten periode een herhalende activiteit aan te maken. Je begint dat met een activiteit die loopt tot de eerste onderbreking en na opslaan selecteer je de activiteit doormiddel van een vinkje te zetten en de knop Kopieer & Bewerk aan te klikken. Wijzig de kopie vervolgens zodat deze de tweede periode beslaat. Etc. Natuurlijk kun je dit ook bereiken met het Herhaal type Onregelmatig zoals hieronder wordt uitgelegd.

Onregelmatig

Als een herhaalde activiteit (telkens met dezelfde begin- en eindtijd) erg onregelmatig plaatsvindt, dan kan dit ingesteld worden met het Herhaal type Onregelmatig.

De activiteit aanmaken en invullen werkt zoals onder paragraaf 1 is uitgelegd. Let op, het is belangrijk dat de Begin datum / tijd en Eind datum / tijd goed wordt ingevuld, uitgaande van het eerste moment dat de activiteit plaatsvind.

Selecteer Herhaal type Onregelmatig.

Klik op het kalender selectie icoontje en selecteer de datum van het tweede moment dat de activiteit plaatsvind.

Deze wordt in de verzamelbox onder de knop getoond. Je kunt ze daar ook weer verwijderen.

Herhaal dit tot alle data ingevuld zijn.

Bewaar de activiteit door op Opslaan of Opslaan & sluiten te klikken en bekijk hoe het er op de website uitziet.

Nieuwsbrieven beheren

Ga voorzichtig te werk met de Nieuwsbrieven! Het is nl. mogelijk dat je iets van andere wijken of jezelf kapot maakt zonder dat er een waarschuwing wordt gegeven. Als je de instructies hieronder nauwgezet volgt, kan er niks ernstigs gebeuren!

> Selecteer menu AcyMailing 6 uit het Componenten menu.

Voor het maken van een Nieuwsbrief heb je maar één menu optie nodig: E-mails

Ga vooral niet met menu optie Sjablonen onder menu Nieuwsbrieven in de weer! Sjablonen aanpassen is een delicaat werkje en mag alleen de webmaster doen.

Nieuwe nieuwsbrief maken

Bekijk dit Youtube instructiefilmpje. Het is van een oudere versie van AcyMailing 6, dus ze gebruiken het woord Campagne ipv E-mail, dit komt omdat deze versie nog sterk in ontwikkeling is.

Instructiefilm Hoe een Campaign te maken

Hier volgen nog wat aanwijzingen die niet in het filmpje zijn benoemd of inmiddels net iets anders werken.

Stap 0: E-mail aanmaken

Hoewel je een oude e-mail kunt dupliceren, is het verstandiger een nieuwe aan te maken via de knop '+ Aanmaken' rechtsboven in het scherm E-mails.
Kies vervolgens een 'Klassieke campagne' en klik op 'aanmaken' onderaan het scherm.

Stap 1: Kies sjabloon

Kies een van de sjablonen. Het kan zijn dat je de keuze moet bevestigen.

Je ziet nu een balk met proces stappen om de E-mail te maken en uiteindelijk te verzenden.

Stap 2: E-mail bewerken 

Laat de Campagnenaam altijd met een van de volgende afkortingen voor je wijkgemeente beginnen: KLEO, ARK of NKG
Omdat meerdere wijken gebruik maken van dit programma, kun je makkelijk de E-mail terugvinden.

Als je de E-mailvoorbeeldregel invult, zet er dan iets anders in dan de E-mail onderwerp. In veel email clients zoals Outlook en Mail, wordt die E-mailvoorbeeldregel getoond onder het E-mail onderwerp. Zet er bijvoorbeeld de eerste vier tot 10 woorden in van de eerste zin van het eerste artikel. Men krijgt dan een doorkijkje in wat er in staat.

Zet eventueel het schuifje bij Zichtbaar aan als je de nieuwsbrief in het archief op de website te tonen (als je die hebt - zo niet: vraag de webmaster). Deze staat standaard uit omdat in de nieuwsbrief privacy gevoelige informatie kan staan die men niet 'op het web' wil tonen.

Indien je Bijlagen wilt mee sturen, dan kun je met de knop Selecteer onder 'bijlagen' de bijlage uploaden en selecteren. Heb je meer bijlagen dan kun je met 'Voeg een nieuw bestand toe', extra bestanden toevoegen. De functie toont een nieuwe knop, herhaal de procedure.

Vul andere velden naar behoeven in (ik geef geen toelichting omdat ze voor zich spreken). 

Zorg dat je besluit met de knop 'Bewaar & doorgaan'. Je kunt altijd weer terug naar deze stap door op Email bewerken in de balk bovenin het scherm te klikken.

In deze stap kun je ook de Email bewerken met de blauwe knop. 

In de E-mail editor moet je de wijzigingen altijd bewaren door op Toepassen (diskette symbool) in de grijze balk te klikken. Niet vergeten!

Het werken met de drag & drop editor werkt vergelijkbaar met hoe het in het filmpje wordt getoond. 

Bijzonderheden:

- Afbeelding: jouw map staat in: stories/wijkXX  waarbij de XX je wijknummer is (Kleopas=02, Nieuwe kerk=04, de Ark 0607).

- Article: gebruikt om een artikel van je website te tonen. Dit werkt inmiddels erg goed. Experimenteer maar eens met de instellingen. Let op! Artikelen met afbeeldingen werken nog niet zo handig. Je kunt de afbeeldingen in de opties uit zetten.

- Tekst: Let op! Tekst altijd als kale tekst kopiëren (dus zonder opmaak), dit doe je door <ctrl><shift>-V te gebruiken.

Vergeet niet op Toepassen (diskette icoontje) te drukken.

klik op Bewaar en doorgaan om naar de volgende tab / stap te gaan.

Stap 3: Ontvangers

Koppel de verzendlijst aan de campagne door op de betreffende '+' te klikken. 

klik op Bewaar en doorgaan om naar de volgende tab / stap te gaan.

Stap 4: Instellingen verzenden

Let op! Dit is een belangrijke stap. Verkeerd invullen kan ervoor zorgen dat de E-mail in de spam folder van de ontvangers terecht komt, dat wil je natuurlijk niet.

In lichtgrijze tekst staat de naam en het emailadres achter 'Default:'.

Als je de naam of email wil veranderen, zorg dan dat in het veld Van naam en Antwoord-naar naam exact dezelfde tekst staat. Dit geldt ook voor het Van en Antwoord-naar email adres.

Geadviseerd wordt de Van naam en Antwoord-naar naam als volgt invullen: <wijknaam> (no-reply)  - voorbeeld: Kleopasgemeente (no-reply).
Als iemand toch onverhoopt antwoordt, dan komt de mail bij de webmaster terecht en die stuurt hem door naar jou. 

Hoewel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. prima werkt in de , kun je ook via de webmaster een eigen @hervormdede.nl email adres aanvragen. 

klik op Bewaar en doorgaan om naar de volgende tab / stap te gaan.

Stap 5: Testen

Voer vooral een test uit! Vul je eigen email adres in (als die er niet al staat) en verzend je test email. 

Stap 6: Samenvatting (controleren en verzenden)

Klik na jouw controle op 'Voeg toe aan de wachtrij' en daarna op 'Nu verzenden'. Sluit het scherm niet! Het duurt lang voordat alles verstuurd is (elke seconde een email) zodat de server niet als een spam server wordt aangemerkt. Pas als er staat dat het gereed is, kun je het pop-up scherm sluiten.

Probeer geen andere opties uit zoals 's nachts verzenden, dat is niet getest en het systeem is daarvoor ook niet ingericht.

Succes!

Artikel - afbeelding invoegen

Menu: Inhoud > Artikelen

Uitzondering Kleopasgemeente
De Kleopas gebuikt een andere template waardoor het invoegen van een afbeelding afwijkt van de overige wijkgemeenten. Werk je voor een andere wijkgemeente dan de Kleopasgemeente, ga dan naar het kopje 'Overige wijkgemeenten'.

Een afbeelding wordt via het tabblad 'Afbeeldingen en links' ingevoerd in de velden Afbeelding introtekst en Afbeelding volledig artikel. Het gebruik ervan spreekt voor zich. Zorg er wel voor dat je een afbeelding kiest met de juiste verhouding. Om de verhoudingen aan te passen kun je dit artikel gebruiken.

 

Overige wijkgemeenten

Zorg dat afbeeldingen niet te groot zijn. Om een artikel te illustreren voldoet een afbeelding van 100 kb of kleiner prima. Een afbeelding kleiner maken kun je doen met bijvoorbeeld Microsof Office Picture Manager (Zit verstopt in de hulpprogramma's van MS Office). Het gereedschap: http://imageresizer.codeplex.com/ werkt ook aardig.

Zorg wel dat de afbeelding minimaal 250 pixels breed is.

Plaats in een artikel de cursor voor het eerste woord in de eerste zin. In het voorbeeld dus voor de 'D'.

handl-plaatje01

Klik op de knop 'Invoegen/bewerken afbeelding'.

handl-plaatje02

Een nieuw window wordt geopend.

handl-plaatje03

Klik vervolgens op het Upload icoon (1). Er wordt nog een window geopend. 

Als je niet weet hoe je bestanden uit bijvoorbeeld de Windows Verkenner naar het gebied "Drop files here" (2) kunt slepen, druk dan op Browse (3).
Na het selecteren van de afbeelding(en) staan ze klaar om naar de server ge-upload te worden. Klik op Upload.

handl-plaatje04

Selecteer vervolgens de afbeelding door er op te klikken (1).
Let op, klik altijd op het bestand zodat de velden bij (2) worden ingevuld.

handl-plaatje05

Zorg dat de Uitlijning en de Marge goed ingevuld zijn en klik op Invoegen.

handl-plaatje06

De afbeelding wordt in het artikel ingevoegd.

Om de afbeelding te wijzigen: klik op de afbeelding (wordt licht blauw) en klik op de knop "Invoegen/bewerken afbeelding".

De afbeeldingen worden na publicatie automatisch verkleind. In de intro van het artikel tot 250 pixels breed en in het hoofdartikel (na Lees verder...) tot 300 pixels.
Om dit te voorkomen lees je in een andere hoofdstuk.

NIEUW! (voor gevorderden...)

Er is ook een snelle manier om afbeeldingen in te voegen. Gebruik die alleen nadat je bovenstaande methode al eens gedaan hebt!

Om een plaatje in te voegen, open je de (Windows) Verkenner op je eigen PC. Selecteer het plaatje in de verkenner, sleep hem naar het tekstvak en laat hem 'vallen' in het tekstvak op de plek vlak voor de tekst. 

Er is ook een instructiefilmpje om dit onder de knie te krijgen: instructiefilmpje

 

 

Artikel - Video invoegen

Het tonen van filmpjes zoals die van Youtube

Steeds vaker worden filmpjes van activiteiten gefilmd en die willen we dan tonen op onze website. In plaats van een link naar Youtube te maken worden de filmpjes getoond op hervormdede.nl alsof ze daar afgespeeld worden. 

Lees verder

Artikel bijlagen

Per november 2023 zal/is de oude Bijlagen mogelijkheid vervangen worden door een nieuwe mogelijkheid bijlagen toe te voegen.

 1. Ga naar www.hervormdede.nl/administrator en log in.
 2. Maak een nieuw artikel aan, vul minimaal een titel in en klik op Opslaan
 3. Indien het een bestaand artikel is, hoef je stap 2 niet te doen, je kunt gewoon het bestaande artikel openen
 4. Je ziet nu een tabblad Attachment (Bijlagen) vlak onder het Titel veld. Klik op dat tabblad
 5. Klik op Select Files (Selecteer bestanden) en selecteer het bestand om te uploaden
 6. Voeg optioneel een beschrijving toe door op Edit (Wijzigen) te klikken
 7. Vergeet niet het artikel op te slaan! Klik op Opslaan

 

=== Onderstaande is niet meer geldig ====

 

In deze handleiding leer je een bijlage toe te voegen aan een artikel. Niet te verwarren met een document uit de Documenten bibliotheek.

Gebruik bij voorkeur geen Word of Excel documenten! Niet iedereen kan die documenten lezen op zijn/haar PC. Het is algemeen gebruikelijk om PDF bestanden te gebruiken. Indien je Word/Excel 2007 (of later) gebruikt dan kun je via menu: Bestand / Opslaan als, het PDF formaat kiezen.
Je kunt ook PDF bestanden printen nadat je een speciale PDF-printer hebt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld het gratis: PDFCreator 

In het 'Artikel bewerken' scherm kan via de knop onder het witte vlak met de paperclip en tekst "Voeg bijlage toe" bijlagen worden toegevoegd.

Na het klikken op de knop "Voeg bijlage toe", verschijnt er een scherm waarmee bijlagen kunnen worden geladen naar de website en wordt er automatisch een verbinding met het artikel gemaakt. 

handl-bijlage02

Klik op de knop "Bestand kiezen" en selecteer de bijlage die op de PC staat.
Klik op de knop "Openen".

Het veld "Te tonen bestandsnaam (optioneel)" kan het best leeggelaten worden, tenzij de bestandsnaam op de PC een niets zeggende naam heeft. Gebruik bij voorkeur geen spaties in dit veld.

Voeg een korte "Beschrijving" toe van de bijlage en klik op de knop "Uploaden".

Nadat het bestand is geladen, wordt de bijlage in het artikel getoond.

Herhaal deze procedure voor eventuele meerdere bijlagen.

Liturgie tonen bij Kerkomroeppagina

Neem contact op met de webmaster als je deze optie wil gaan gebruiken.

Het is mogelijk om elke week de liturgieën van de ochtend en middagdienst op de pagina van de Kerkomroep te tonen. Zie de Kerkomroep pagina van de Kleopasgemeente voor een voorbeeld.
Je ziet daar ook dat oude liturgieën net zolang beschikbaar blijven in het Liturgie archief als er diensten beluisterbaar blijven op de kerkomroep.nl site.

Het mooie aan dit systeem is dat je niet zelf de liturgie na een week hoeft te archiveren, dit gaat vanzelf. Het enige waar je voor moet zorgen is dat de datums 'Start publiceren' en 'Beëindigen publiceren" goed wordt ingevuld. Daarover straks meer.

Liturgie maken

Maak een nieuw artikel aan en vul een titel in. De titel moet goed gekozen worden zodat het duidelijk is voor welke dienst het is.
Een voorbeeld: 07/08 09:00 Ds. W.G. Sonnenberg

Kies de categorie 'Liturgie' onder 'Erediensten' onder jouw Wijk en kopieer de liturgie die je hebt ontvangen van de voorganger in de artikeltekst

Aan de rechterkant, onder Publicatie opties vul je het veld Start publiceren in, vanaf wanneer het artikel gepubliceerd mag worden. Een goede vuistregel is 2 uur voor de dienst.

Vul bij Beëindig publiceren de zaterdag na de zondag in, bijna een week later dus. Zodra die zaterdag aanbreekt, zal het artikel automatisch verplaatst worden naar het Liturgie (archief) en zal het artikel twee maanden later automatisch verwijderd worden.

Als de liturgie niet verplaatst wordt, controleer dan eerst of het veld Beïndigen publiceren goed staat ingesteld. Als het dan nog niet werkt, post dan even een berichtje op het forum.

 

Documenten - beheer

Op dit moment is het niet mogelijk documenten zelf toe te voegen.
Stuur het document naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en geef aan waar het moet komen en geef optioneel een korte omschrijving van het bestand.

Fotoboek - foto's uploaden

Menu: Componenten > Ignite Gallery

Maximum bestandsomvang: 2300 kb per bestand, hoewel een bestand van 400 kb ook prima voldoet op een website! 
Tijdens het laden van de foto's worden de foto's teruggebracht naar maximaal 800x800 pixels. Dit is gedaan om dure server ruimte te besparen.

Het handigste is om via Categorieën de categorie op te zoeken waarin de foto's ge-upload moeten worden en dan op de link Beheer afbeeldingen (#) te klikken. Het # geeft aan hoeveel foto's al in de categorie aanwezig zijn.

handl-fotoboek02

Bij moderne browsers verschijnt er nu een vierkant waarin foto's gesleept kunnen worden.
Als je niet weet hoe dit werkt, dan kun je ook op de toets Add files klikken en één of meerdere foto's selecteren voor het fotoboek.

handl-fotoboek03

Zodra de foto namen in het vierkant staan moet je nog op de knop Start upload klikken.
De foto's worden geladen en getoond in de lijst onder het vierkant. 

Via deze lijst kunnen beschrijvingen aangepast worden en de foto Gedepubliceerd worden. Het is niet mogelijk om eenmaal aangemaakte Categorieën en geladen foto's te verwijderen om te voorkomen dat je per ongeluk andermans foto's verwijderd. Wel is het mogelijk te Depubliceren.
Wil je iets echt verwijderen, mail dan even naar de webmaster.

De foto's worden op een standaard manier getoond. Als je het album op een afwijkende manier wil tonen, neem dan even contact op met de webmaster.

Succes!

Fotoboek - beheer

Menu: Componenten > Ignite Gallery

Ignite Gallery is de naam voor het Fotoboek. 

Categorie toevoegen: klik op Nieuw in het onderdeel Categoreën.

Vul de Titel in en laat Alias leeg (wordt automatisch gevuld).
Vergeet niet het Hoofd te kiezen, meestal een categorie onder uw wijk!
De menu afbeelding is optioneel.

handl-fotoboek01

Klik op Opslaan & sluiten om de categorie te bewaren.

Ga naar de Volgende handleiding om te leren Foto's toe te voegen.

Agenda / preekrooster bijwerken

Menu: Componenten > Agenda

Agenda (of JEvents) is de naam voor het vastleggen van de planning van kerkdiensten. 

In principe gebruik je alleen het onderdeel "Beheer Evenementen" en kun je alleen de diensten van je eigen wijk onderhouden.

Dit spreekt allemaal redelijk voor zichzelf, dus hier geen uitgebreide handleiding.

Het beheer van rechten in dit onderdeel is lastig, dus het kan zomaar zijn dat je ergens niet bijkunt. Laat me dat even weten op het forum, dan help ik je verder.

Artikel - artikelen beheren

Menu: Inhoud > Artikelen

Bestaande artikelen aanpassen en van hieruit ook nieuwe artikelen maken.

handl-artikelbeheer01

Er zijn verschillende manieren om het artikel te vinden dat je wilt aanpassen:

 1. Toets een deel van de titel in het Filter vak en klik op 'Zoeken'.
 2. Selecteer een categorie in het uitklap-veld rechts van het Filter
 3. Selecteer een Auteur in het uitklap-veld rechts van het Filter

Let op! Soms moet je zo'n selectieveld weer terugzetten op '- Selecteer categorie' om in alle categorieën naar een deel van de titel te zoeken!

Eenmaal het artikel gevonden, klik je op de Titel om het te wijzigen.

Artikel - schrijven

Menu: Inhoud > Artikelen

Dit deel van de handleiding is verplicht leesvoer voor artikelschrijvers. Er zijn namelijk een aantal basis handelingen en weetjes die bepalend zijn voor de layout van een artikel dat op de Home-page wordt getoond. We houden dan een nette voorpagina, het visitekaartje van de website.

Kies via het menu 'Inhoud' de optie 'Artikelen' en klik op de oranje-ronde knop 'Nieuw'.

Er verschijnt een pagina waarin je een artikel kunt schrijven. Lees onderstaande goed door zodat het artikel op de goede plek op de website verschijnt.

Het scherm bestaat uit 2 blokken: Links het artikel en rechts daarvan diverse artikelopties.

Artikel <linkse blok>

Titel - Geef het artikel een korte titel vergelijkbaar met een krantenkop.
Alias - Kun je leeg laten, wordt automatisch gevuld.
Categorie - Selecteer de categorie waarin het artikel moet komen
Status - Dit geeft aan of het artikel is vrijgegeven voor publicatie. Tekstschrijvers kunnen dit niet instellen. Vraag je wijkredacteur dit te doen.
Toegang - Laat dit altijd op Public staan.

Speciaal - Het artikel wordt getoond in een van de pagina's van de wijk waarvoor je schrijft. Daarnaast is het mogelijk om het artikel ook op de startpagina van de website te tonen door deze optie op "Ja" te zetten. 

Voorpagina of niet?! Wees terughoudend in het plaatsen van artikelen op de voorpagina van de website. Het artikel moet wel van algemeen belang zijn wil deze direct onder de aandacht komen van geheel hervormd Ede. 


[Toggle Editor]
- Schakelen tussen een gewone tekstverwerker en html (code). Alleen ervaren gebruikers met html kennis zullen deze knop handig vinden.

De tekstverwerker met knoppenbalken.
Afhankelijk van je functie (tekstschrijver, redacteur, hoofdredacteur) zie je meer of minder knoppen. 

De meeste knoppen spreken voor zich. Als je na wat experimenteren vastloopt in je artikel, dan kun je opnieuw beginnen door op het knopje 'New document' te klikken (linksboven naast het blauw/witte vraagteken in de toolbar). 

handl-artikel-leesmeer01

Lees meer / Read more (knop onderaan-rechts)
Een artikel op de website kan bestaan uit een korte tekst, dan zie je geen 'Lees meer...' knop. Als een artikel lang is, dan is het handig om een korte introductietekst te maken die in eerste instantie getoond wordt. Nadat men op 'Lees meer...' heeft geklikt ziet men de artikel tekst (de introductietekst wordt dan niet getoond). Ga als volgt te werk om dit te bereiken:

Alleen een korte tekst:

 • type de korte tekst in de tekstverwerker en voeg evt. een plaatje toe (zie de handleiding 'plaatje en foto's').

Een lange tekst met introtekst:

 • Type de introductietekst in de tekstverwerker en voeg evt. een plaatje toe (zie de handleiding 'plaatjes en foto's');
 • maak via de -toets een witregel aan, druk op pijltje omhoog om een witregel terug te gaan met de cursor en...
 • klik onder het witte tekstverwerkersvlak op 'Lees meer'; een grijze lijn wordt afgebeeld;
 • Klik met de muis onder de grijze lijn en voeg de (lange) artikeltekst toe. Voeg evt. een plaatje in.

Tips voor het maken van een goede tekstlayout
- Gebruik zo weinig mogelijk tekst opmaak (vet, cursief, onderstreept, kleur, etc.)
- Gebruik geen tabellen. Als je niet anders kan, dan alleen tabellen met breedte in %.
- Gebruik voor een nieuwe alinea en voor een nieuwe regel (weinig wit).
- Neem de moeite om  alinea-einden () te vervangen door nieuwe regels ()
    dit komt de layout ten goede!
- Gebruik de voorgebakken Templates (zie handleiding over Templates). 

Publicatie opties

In het rechtse blok op het scherm wordt bepaald vanaf wanneer en hoelang het artikel wordt gepubliceerd.

Auteur alias - Als u een artikel voor iemand anders plaatst, dan kan de naam van die persoon hier ingevuld worden.
Start en Stop publiceren - Het moment (datum en tijdstip) van publicatie kan hier ingevuld worden. Dit kan dus in de toekomst zijn zodat een artikel lang van te voren klaar staat en automatisch pas op het betreffende moment wordt getoond. Doe het zelfde voor het moment dat het artikel niet meer actueel is.

Het is verplicht een datum in te vullen in het veld Beëindig publiceren als het artikel een nieuwsbericht is!
We willen dat de website actueel blijft. De website is geen archiefkast.  

ALLE OVERIGE VELDEN KUNNEN HUN STANDAARD WAARDEN BEHOUDEN!

Succes!

Redactiebureau - help

laptop


 • 10-11-2012 Nieuw! Voor de luie mens... afbeelding invoegen met drag & drop! Klik hier

Dit zijn de hulp pagina's voor redactieleden van hervormdede.nl.

Om je redactiewerk uit te voeren surf je naar www.hervormdede.nl/administrator 

Het kan zijn dat je ergens onterecht niet bij kunt, zoals een artikel in jouw wijk. Laat me dit via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. weten, dan los ik het op.

Succes!
Nico

Contactgegevens Arkgemeente

De Arkgemeente is de gesitueerd in de volgende wijken : Klaphek - Veldhuizen.

ark2Kerkdiensten

De diensten van De Ark op zondag:

 • 's morgens om 09.30 uur
 • 's middags om 17.00 uur

Adres van het kerkgebouw: Heyendaal 10 6715 JM Ede telefoon: 0318-620997

Ruimte huren in het gebouw.

Vraag naar de verschillende mogelijkheden en de onkosten via:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Berichtgeving beamer

Berichten voor de beamer kunnen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd worden.
Berichten moeten uiterlijk vrijdag 20:00 uur aangeleverd zijn.

Predikant en scriba

Predikant: Ds. D. Hoolwerf

Heyendaal 21, 6715 JN Ede.

M: 06-55343227

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Dhr. M. Mannee

Dijkhof 89, 6715 DW Ede. 

T: 0318-639212

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens Algemene Kerkenraad

Preses
J. Korteland
Oude Arhemseweg 12A
6711 DV Ede
tel: 0318-614520
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba
J.P. Redert
Laathof 15
6715 LD Ede
tel: 06-21214338
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens Sionkerk

De Sionkerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede. 

Bezoekadres:
Proosdijerveldweg 70
6712 AH Ede
0318-613011

Voor postadres: zie contactgegevens scriba.

Kerkdiensten

De kerkdiensten van onze wijk worden gehouden in de Sionkerk:

 • 's morgens 9.30 uur
 • 's middags 17.00 uur

Zowel tijdens de morgendienst als de middagdienst is er kinderoppas. In verband met Corona is dat vooralsnog alleen tijdens de morgendienst. Ook zijn de diensten te beluisteren via de Kerkradio op kanaal 5 en op internet via het menu hierboven.

Wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is NL97RABO0373718551 t.n.v. wijkkas Sionkerkgemeente. De giften die hierop worden gestort, komen direct ten goede aan het werk in onze wijkgemeente.

Personalia

Predikant:
Ds. L. de Wit
Hakselseweg 73, 6713KV, Ede,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal medewerker:
Ds. L. Kruijmer
Kraatsweg 23b
6712 DA Ede
0318-555558
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Dhr. Gerard H. Ros
Sterkenburg 166
6714 EZ Ede
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster:
Dhr. Geert-Jan Hardeman
Maanderdijk 9
6721NE BENNEKOM
06 - 5310 3592
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beheerder Sionkerk:
Mevr. Jacolien Ros
tel: 0318-482078
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens Oude Kerkgemeente

De kerkdiensten worden gehouden op zondag in de Oude Kerk, Grotestraat 58 in het centrum van Ede: 's morgens om 10.00 uur, 's avonds om 18.30 uur.
Als u een kerkdienst van de Oude Kerk bezoekt, kunt u parkeren in de Driehoek, op het Bunschoter- en Kuiperplein.

Correspondentieadres:

Hervormde Oude Kerkgemeente
Margrietlaan 21
6713 PK Ede

Wijkkas:

IBAN nummer: NL35SNSB0925030619 t.n.v. Hervormde gemeente Ede wijkkas OKG

 

Predikant:    

Ds. J. C. Breugem
Vossenakker 2
6711 CZ Ede
Tel. 06 58942571
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderling kerkelijk werker:

D. Jansen
Woutersweg 17
6718 TJ EDE
Tel. (0318) 613002 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scriba kerkenraad Oude Kerkgemeente:

H.G. van Eldik
Margrietlaan 21
6713 PK, Ede
0318-652130
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kosters Oude Kerk:

Gert Jansen
Tel. 06 51786105
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beheerders Oude Kerk:

Berend van Steenbeek (beheerder/ contactpersoon liturgie kosters)
Tel. (0318) 634353 / 06 15183126
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert Jansen (beheerder)
Tel. (0318) 847591 / 06 51786105
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Organisten Oude Kerk:

Leander van der Steen (1ste organist)
Tel. (0318) 634272
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

René van Maastricht (2de organist)
Tel. 06 10267153
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Redacteur website Oude Kerkgemeente:

Leon Verbakel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth:

Driehoek 11
6711 DE EDE
Tel. (0318) 619513
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rehoboth-ede.nl 

Contactgegevens Winkel van Sinkel

62 Front winkel 2Winkel van tweedehands artikelen Veenderweg 118a 6712 AE Ede. tel 0318 - 655222 --- Parkeren op het terrein aan de de Ganzeweide en parkeerplaats BaptistenKerk.
 Klik hier voor een plattegrond. Ons e-mailadres is  iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Administratie: Winkel van Sinkel p/a Stichting Vrienden Hervormd Ede, Molenstraat 236, 6712CX Ede
info: e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.<<<Dit e-mailadres niet gebruiken voor het ophalen van goederen

 Wilt u nog meer zien van de winkel, openingstijden etc. kijk dan op de site : www.winkelvansinkel-ede.nl 

Contactgegevens Diaconie

Secretaris: R.  Dijkshoorn
Krusemanstraat 28
6717MV Ede
0318-647555
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Administratie: Kerkelijk bureau
Driehoek 11a
6711 DH Ede
Tel. 0318 610438
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bankrekeningnummer NL09 RABO 0373 7369 16 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ede

 

Voorzitter: J. van der Sluijs


Tel. 06-12502310
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconaal consulent: Jan de Kluijver
kantoor: Posthoornstraat 6
tel. 616669
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag, bij voorkeur na telefonische afspraak.

Kerkelijk Bureau

Rehoboth-Kerkelijkbureau

Adres

Driehoek 11-a
6711 DH Ede
Tel. 0318 610438

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees verder

Privacyverklaring inschrijven kerkdienst

De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het inschrijven op de kerkdiensten. Deze gegevens worden circa 4 weken bewaard vanaf de datum van de kerkdienst waarop ingeschreven is om later contactonderzoek mogelijk te maken mocht er onverhoopt iemand de dienst bezocht hebben die naderhand positief wordt getest op corona.

Veelgestelde vragen

V: Waarom krijg ik een FOUT als ik mij wil inschrijven voor nog een kerkdienst?
A: Inschrijven kan slechts voor één kerkdienst tegelijk zodat iedereen een kans heeft om in te schrijven op de beperkte hoeveelheid plaatsen in de kerk. Inschrijven kan weer de dag nadat de dienst is geweest. Lees de instructies voor een uitgebreide uitleg en de extra mogelijkheid om op het laatste moment toch nog te kunnen inschrijven.

V: Kan ik, als ik op de wachtlijst sta voor een kerkdienst mij aanmelden voor een andere kerkdienst?
A: Ja, dat kan. Een inschrijving op een wachtlijst geldt niet als een werkelijke inschrijving.

V: Waarom heb ik geen email met de bevestiging van mijn inschrijving ontvangen?
A: Het kan zijn dat die in de spam box terecht is gekomen.

  

Inschrijven voor kerkdienst (centrale tekst)

Inschrijven kan slechts voor één dienst tegelijk zodat iedereen een kans heeft om in te schrijven op de beperkte hoeveelheid plaatsen in de kerk. De dag nadat de dienst is geweest kan weer ingeschreven worden voor de volgende dienst. Het is mogelijk met meerdere personen uit één huishouden in te schrijven.

Let op! Van bovenstaande regel wordt afgeweken als een dag voor aanvang van de dienst blijkt dat er nog plaatsen vrij zijn. Voor betreffende dienst kan dan op zaterdag of zondag alsnog worden ingeschreven ongeacht of er al voor een andere dienst is gereserveerd.

Voorbeeld 1
Je hebt gereserveerd voor de ochtenddienst van 2 augustus. Op zaterdag 1 augustus zie je dat de middagdienst niet vol is. Je kunt je dan op dat moment ook voor de middagdienst van 2 augustus aanmelden.

Voorbeeld 2
Je hebt gereserveerd voor een dienst op 9 augustus. Op 1 augustus zie je dat de dienst van 2 augustus nog niet vol is. Je kunt je dan op dat moment ook aanmelden voor de dienst op 2 augustus.

Een bevestiging van de inschrijving wordt gemaild naar het opgegeven email adres, waarin ook de aanwijzingen vermeld staan hoe te annuleren zodat een ander de plek kan innemen. Als een dienst onverhoopt vol is, kan er ingeschreven worden op de wachtlijst. Zodra iemand zijn inschrijving annuleert, krijgt iedereen op de wachtlijst een email met de kans alsnog in te schrijven. Daarbij geldt: wie het eerst inschrijft krijgt de zitplaats.

Boekingsbureau

Via het extra menu 'Boekingsbureau' in de menubalk hierboven kun je de functies aanroepen die je nodig hebt om kerkdiensten en inschrijvingen van wijgemeenteleden te beheren. In het menu kun je ook de handleidingen vinden. Kom je er niet uit, gebruik dan het forum om je vraag te stellen en te leren van andermans vragen en antwoorden. Help ook gerust elkaar, je kunt reageren op vragen van anderen.

Privacyverklaring

De Hervormde Gemeente Ede, gevestigd aan Driehoek 11a 6711 DH Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hervormdede.nl/
Driehoek 11a 6711 DH Ede
0318 610438

Het hoofd van het kerkelijk bureau is de Functionaris Gegevensbescherming van de Hervormde Gemeente Ede Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hervormde Gemeente Ede verwerkt via de website uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van bijvoorbeeld inschrijfformulieren voor activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In enkele gevallen wordt hiervoor Google Forms gebruikt, dit is dan duidelijk aangegeven. Lees de privacy verklaring van Google aangaande de gegevensverwerking door dat bedrijf. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in specifieke formulieren, in correspondentie of telefonisch;
 • internetbrowser en soort apparaat.

De Hervormde Gemeente Ede voert een ledenadministratie waarin de volgende gegevens verwerkt worden:

 • naam, adres, woonplaats, datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat met datum ingang;
 • bankrekeningnummer(s);
 • gegevens over doop, belijdenis, inzegening huwelijk;
 • historie andere kerkgemeenschappen, einde lidmaatschap, vertrek naar andere gemeente;
 • vertrek naar het buitenland;
 • datum van overlijden.

De administratie van predikanten wordt gevoerd teneinde preekbeurten te plannen en vergoedingen uit te betalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
Tijdens de kerkdiensten en andere activiteiten kunnen foto's gemaakt worden die op de website gepubliceerd worden, zoals bij een doopdienst of gemeentedag. Indien u niet gefotografeerd wenst te worden, dan kunt u dat voor aanvang van de dienst of activiteit aangeven. Bij onverhoopte plaatsing kunt u via de webmaster verzoeken de foto te verwijderen. Indien in de kerken van de Hervormde Gemeente Ede video-opnames worden gemaakt, dan staat dat aangegeven bij de ingang(en) van de kerk, of via geprojecteerde afkondigingen voorafgaand aan de kerkdienst. Als u niet in beeld wilt komen, vraag dan de ambtsdragers bij de ingang welke plekken niet gefilmd worden. De video-opnames worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en in enkele gevallen via kerkomroep.nl. Overige foto's op de website, zoals van ambtsdragers, zijn met toestemming geplaatst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Hervormde Gemeente Ede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. verzenden van onze nieuwsbrief en/of een folder;
 2. om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 3. het gebruik door ambtsdragers in de kerkelijke wijkgemeenten;
 4. verwerking van mutaties in de persoonsgegevens en verstrekking daarvan aan de onder c. genoemde ambtsdragers;
 5. het toezenden van verzoeken in het kader van de Aktie Kerkbalans, financiële bijdragen aan de landelijke Solidariteitskas en verzoeken om een gift voor het Verjaardagsfonds;
 6. het toezenden van de kerkbode aan abonnementhouders.

Een klein deel van de verwerking is wettelijk verplicht, zoals persoonsgegevens van predikanten om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Hervormde Gemeente Ede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hervormde Gemeente Ede verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de activiteit, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Hervormde Gemeente Ede gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hervormde Gemeente Ede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Hervormde Gemeente Ede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Hervormde Gemeente Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het kerkelijk bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwijderen declaraties

Declaraties die 'gesloten' zijn en lege declaraties worden verwijderd als je het Excel bestand download.

Meet Inn

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht , namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema's, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, wordt bij het realiseren van de dienstverlening samengewerkt met andere organisaties. Contactpersoon vanuit de diaconie is Jan Cirkel.

Meet-Inn is aandacht, je thuis voelen, veilig, genieten van gezelligheid, mensen leren kennen, leuke dingen samen ondernemen, jezelf ontwikkelen, meedoen, ideeën opdoen, ...

Meedoen? Meewerken? Neem contact op als je meer wilt weten over ons aanbod aan activiteiten, of over ons aanbod aan vrijwilligerswerk!

Meet-Inn Inloopcentrum, Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede, 0318-650187, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., www.meet-inn.nl

Een gemiddelde week van Meet-Inn ziet er als volgt uit:

Maandag

14.00-15.30 Zinvol Café – Een gezellige en verdiepende middag over zingeving. Elke 1e maandag van de maand. Opgeven is niet nodig.

Dinsdag

11.30-13.30 Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Elke dinsdag.

15.00-18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke dinsdag.

16.00-17.00 Taalgroep - Kom ook oefenen met Nederlands spreken. Lekker praktisch, over de dingen die je dagelijks tegenkomt.
Schuif ook aan!

18.00-19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Opgeven is nodig, uiterlijk 15.00 uur diezelfde dag. Elke dinsdag. Kosten: € 4,50.

19.00-21.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke dinsdag.

Woensdag

10.00-12.00 Senioreninloop – Een gezellige inloop voor senioren! Opgeven is  niet nodig. Eens in de twee weken, elke woensdag in de oneven weken.

15.00-18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke woensdag.

16.00-17.00 Taalgroep - Kom ook oefenen met Nederlands spreken. Lekker praktisch, over de dingen die je dagelijks tegenkomt.
Schuif ook aan!

18.00-19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Opgeven is nodig, uiterlijk 15.00 uur diezelfde dag. Elke woensdag. Kosten: € 4,50.

19.00-21.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke woensdag.

Donderdag

11.30-13.30 Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Elke donderdag.

15.00-18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke donderdag.

16.00-17.00 Taalgroep - Kom ook oefenen met Nederlands spreken. Lekker praktisch, over de dingen die je dagelijks tegenkomt.
Schuif ook aan!

18.00-19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Opgeven is nodig, uiterlijk 15.00 uur diezelfde dag. Elke donderdag. Kosten: € 4,50.

19.00-21.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke donderdag.

19.30-21.00 Bordspelavond - Supergezellige bordspelavond. Opgeven is niet nodig. Elke donderdag.

Vrijdag

12.00-14.00 Seniorenmaaltijd - Een gezonde en gezellige warme maaltijd tussen de middag. 12.00 inloop, 12.30-13.30 maaltijd. Opgeven is nodig, uiterlijk 9.30 uur diezelfde dag. Elke eerste vrijdag van de maand. Kosten: € 4,50.

19.00-21.00 Open inloop  Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Eens in de twee weken op vrijdag: elke even week.

19.30-21.00 Bingo - Een spannend spelletje Bingo is altijd gezellig! En natuurlijk zijn er leuke prijsjes. Kosten: € 1,- Opgeven is niet nodig. Eens per maand.

Zaterdag

10.00-12.30 Repair Café Ede – Weggooien? Mooi niet! Neem je kapotte spullen mee naar het Repair Café en repareer het samen. Opgeven is niet nodig. Elke 3e zaterdag van de maand. Kosten: vrijwillige bijdrage.

17.30-20.30 Maal-met-Tijd - Een gezonde en gezellige drie-gangen-maaltijd. 17.30 inloop, 18.00-19.30 maaltijd, 19.30-20.30 inloop. Opgeven is nodig, uiterlijk 15.00 uur diezelfde dag. Eens in de twee weken op zaterdag: elke even week. Kosten: € 4,50.

Hulp bij kerkomroep

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317

Vacatures

Vacatures binnen onze wijkgemeenten en andere organisaties verbonden aan de Hervormde gemeente Ede.

Informatie voor gastpredikanten

Geachte gastpredikant,

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Ede.
Deze pagina is bedoeld om u te informeren over onze preekplaatsen, communicatie en administratieve aangelegenheden.

Onze gemeente kent zeven preekplaatsen en mogelijk komt u binnenkort preken in een van onze diensten. Vanuit het Kerkelijk bureau krijgt u daartoe een herinnering via post of email. In die brief staat ook de informatie van deze pagina nog eens kort samengevat.

Overzichtskaart van de preekplaatsen (klik hier)

Ruim voor een preekbeurt in een van onze kerken krijgt u een emal om u te herinneren aan de afspraak. In diezelfde email kunt u ook een link vinden voor het ingeven van een kostendeclaratie (preekbeurt en optioneel een kilometervergoeding).
N.B. Als u deze email -nadat u hebt gepreekt- kwijt bent en u wilt de declaratie invoeren, dan kunt u de kostendeclaratielink opnieuw opvragen via het Kerkelijk bureau.

Voorwaarden Rehoboth Webwinkel

Betaling dient contant plaats te vinden bij het afhalen van de bestelling.
Neem bij het afhalen een afdruk mee van de email die u straks ontvangt op het door u opgegeven email adres.

Het totale bedrag te voldoen is zo goed mogelijk berekend.
Eventuele fouten zijn niet uitgesloten, het definitieve bedrag wordt bij betaling vastgesteld.

Door de voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat de ingevulde naam en adresgegevens juist zijn.

Instructies gebruik kerkomroep

kerkdienstgemist.nl

Per 22 maart 2020 is het mogelijk ook de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl te volgen. Dit is ontstaan in de periode van het coronavirus en uit de behoefte grote aantallen gebruikers gelijkertijd de kerkdiensten via internet te laten meebeleven.

U kunt de diensten volgen via de website en de app op uw mobiele telefoon of tablet.

Contactgegevens Hervormd Ede

Nog toevoegen: CvK, AK, ...

Contactgegevens Diaconie

Secretaris: R.  Dijkshoorn
Krusemanstraat 28
6717MV Ede
0318-647555
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Administratie: Kerkelijk bureau
Driehoek 11a
6711 DH Ede
Tel. 0318 610438
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bankrekeningnummer NL09 RABO 0373 7369 16 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ede

 

Voorzitter: J. van der Sluijs


Tel. 06-12502310
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconaal consulent: Jan de Kluijver
kantoor: Posthoornstraat 6
tel. 616669
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag, bij voorkeur na telefonische afspraak.

Contact

Nog te doen: CvK, AK, ...

article include plugin

Contactgegevens Diaconie

Secretaris: R.  Dijkshoorn
Krusemanstraat 28
6717MV Ede
0318-647555
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Administratie: Kerkelijk bureau
Driehoek 11a
6711 DH Ede
Tel. 0318 610438
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bankrekeningnummer NL09 RABO 0373 7369 16 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ede

 

Voorzitter: J. van der Sluijs


Tel. 06-12502310
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconaal consulent: Jan de Kluijver
kantoor: Posthoornstraat 6
tel. 616669
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag, bij voorkeur na telefonische afspraak.

Kerkdienst

Op zondag zijn er in de kerkgebouwen een of meer diensten die je vrij kunt bezoeken. Zie de tijden en adresgegevens op deze pagina. Ook jij bent van harte welkom om een kerkdienst te bezoeken en als je je bekend maakt bij de ingang (hoeft niet) helpen we je om je weg in het gebouw en een plekje in de kerkzaal te vinden.

ONLINE

De diensten worden ook via kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Bezoek de website van de wijkgemeente, daar kun je een rechtstreekse link vinden naar kerkdienstgemist.nl. Er zijn diverse manieren om de dienst online te volgen:

 • Via een browser: ga naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek op de naam van het kerkgebouw of in geval van de Kleopasgemeente op de naam van de wijkgemeente;
 • via een app: kerkdienstgemist.nl heeft ook een eigen app die je kunt installeren op een moderne telefoon of tablet. Klik hier voor meer informatie over de app of installeer op je telefoon of tablet via de Google play store of de Apple App store. De app heeft ook de mogelijkheid om te casten, dus als je TV dat ondersteunt, dan kun je de beelden naar de TV sturen met je app;
 • via een 'kastje': neem contact op met het kerkelijk bureau om een kastje te laten installeren in geval bovenstaande opties niet werkbaar zijn voor jouw situatie. 

HervormdEde.nl

hervormdedemobiel

De website van Hervormd Ede kan zeer goed op een mobiele telefoon bekeken worden. De modernste technieken zorgen ervoor dat de website zich aanpast aan het apparaat waarmee gesurft wordt. Of dit nu een PC, tablet of smartphone is, het ziet er altijd goed uit.

Kerkdienstgemist

App logo kerkdienstgemist

Via de Kerkomroep App voor Apple en Android kunt u de diensten mee en terug luisteren van de Hervormde preekplaatsen in Ede. 

Installeren:  

ANBI

De ANBI gegevens van zowel het College van Kerkrentmeesters als die van het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Ede staan onder elkaar op deze pagina.

ANBI Diaconie

Algemene gegevens

Naam ANBI:  Diaconie van de Hervormde Gemeente Ede 
Telefoonnummer: 0318-610438
RSIN/Fiscaal nummer: 806202506
Website: www.hervormdede.nl/diaconie
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Driehoek 11-A
Postcode en Plaats: 6711 DH EDE
Bankrekeningnr.: NL09RABO0373736916

Het KVK nummer van de Diaconie is 76369935.

De Hervormde gemeente te Ede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ".

Lees verder

ANBI Gemeente

Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Ede
Telefoonnummer: 0318-610438
RSIN/Fiscaal nummer: 002569796
Website: www.hervormdede.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Driehoek 11-A
Postcode en Plaats: 6711 DH EDE
Bankrekening nr.: NL03RABO0373718594

Het KvK nummer van het CvK is 76369854.

De Hervormde gemeente te Ede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ".

Lees verder

Wat is...?

Ook jij stelt deze vraag wel eens over het christelijk geloof, de kerk of de Bijbel. Uit interesse of omdat je op zoek bent naar antwoorden...

Hier lees je over die vragen die je misschien hebt. Hopelijk vind jij hier ook je antwoord(en), of je nu gelooft of zoekt. En natuurlijk ben je welkom om onze gemeente te verkennen en in contact met ons te komen.

Vertrouwd en Veilig

Het bericht is verzonden

Het bericht is verzonden aan de vertrouwenspersoon en deze zal contact met je opnemen op de wijze die jij hebt gekozen.

Wat is een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over ervaringen met ongewenst gedrag binnen of buiten de kerk. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid.

De kerk wil een veilige plaats zijn voor iedereen. Toch kan er ongewenst grensoverschrijdend gedrag worden ervaren of gesignaleerd door iemand. Voor mensen die hiermee te maken hebben en die daar graag over willen praten, heeft de Hervormde Gemeente Ede een team van vertrouwenspersonen aangesteld. Bij hen kan je ook terecht als je een melding wilt doen.

Voor wie is de vertrouwenspersoon bedoeld?

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met ongewenst gedrag, maar het kan ook zijn dat je dit signaleert bij anderen binnen de kerk.
Een vertrouwenspersoon is er dus voor iedereen die ongewenst grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert. Dat kan zijn agressie, geweld, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie vooral een luisterend oor. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning bieden bij het doen van een melding of een klacht.

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie. De vertrouwenspersoon mag niets doen met de informatie die jij geeft zonder jouw toestemming. De vertrouwenspersoon zal geen verdere stappen ondernemen zonder overleg. Er worden ook geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties.

Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon

 • Het bieden van een luisterend oor
 • Het nagaan van de melding
 • Samen zoeken naar een goede aanpak
 • Het begeleiden van de melder ongewenst gedrag naar een oplossing toe
 • Inzichtelijk krijgen of een doorverwijzing noodzakelijk of wenselijk is
 • Het doorverwijzen naar de juiste instanties
 • Het geven van voorlichting over ongewenst gedrag
 • Het adviseren van kinderwerkers en teamleiders en leidinggevenden bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • Het (anoniem) rapporteren van meldingen en klachten aan de kerkenraden zodat evaluatie en aanpassing beleid kan plaatsvinden. E.e.a. is niet terug te voeren op individuele betrokkenen

Vertrouwenspersonen per wijk:

Je kunt contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Je kunt zelf kiezen voor de vertrouwenspersoon van jouw eigen wijk of juist voor de vertrouwenspersoon van een andere wijk.

NEEM CONTACT OP

  

Vertrouwd en Veilig

In de Hervormde Gemeente Ede willen we in vertrouwen een gemeenschap vormen, in het besef dat we door God aan elkaar gegeven zijn. Maar hoe voorkomen we dat er iets misgaat in de onderlinge verhoudingen? En als het fout loopt, waar kun je dan terecht?

 

HULP voor jou!
BINNEN DE HERVORMDE GEMEENTE

Ongewenste intimiteit, grensoverschrijdend gedrag, misbruik; ook in de kerk komt dit voor. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover.

NEEM CONTACT OP

 

Landelijke HULP
INSTANTIES EN ORGANISATIES

Wil je bij een instantie buiten de Hervormde Gemeente Ede een melding doen? Dat kan bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Jongeren kunnen voor een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris – Voorkom terecht. En natuurlijk kun je bij je huisarts en veiligthuis (niet christelijk) terecht.

LANDELIJKE HULP

 

NEEM CONTACT OP
BINNEN DE HERVORMDE GEMEENTE EDE

Binnen de Hervormde Gemeente Ede zijn per wijk één of meer vertrouwenspersonen  aangesteld. Met hen kan contact worden opgenomen. Jouw verhaal is bij hen in veilige handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder jouw toestemming. Als jij je onveilig hebt gevoeld bij iemand binnen de kerk, en je wilt het delen, neem dan contact op. Ook in situaties waarin je vermoed dat dit speelt bij anderen kan je contact opnemen met één van onderstaande vertrouwenspersonen.

Wat is een vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over ervaringen met grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk. Het kan zijn dat je daar zelf mee te maken hebt of dat je het signaleert bij anderen binnen de kerk.
Karel Slemmer
Karel
Oude Kerkgemeente
Karianne Veerman
Karianne
Oude Kerkgemeente
Arris van Deelen
Arris
Sionkerkgemeente
Joke Rekers
Joke
Bethelkerkgemeente
Jacobine van Spronsen-van Lankeren
Jacobine
Nieuw Kerkgemeente
Jan Schoppers
Jan
Nieuw Kerkgemeente
Wiljan de Jong
Wiljan
Arkgemeente
Evelyn Cirkel
Evelyn IMG klein
Arkgemeente
Annelene van Reenen
Annelene
Kleopasgemeente
Arjan van Vliet
Arjan
Kleopasgemeente


Als jij je onveilig hebt gevoeld bij iemand van de kerk kan je dit melden via een van de vertrouwenspersonen hierboven, ook als je liever anoniem blijft. Je kunt via dit formulier ook vragen stellen over misbruik in kerkelijke relaties en signalen of vermoedens delen.

 

NEEM CONTACT OP
INSTANTIES EN ORGANISATIES

Wil je bij een instantie buiten de Hervormde Gemeente Ede je verhaal doen? Dat kan bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Jongeren kunnen voor een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris – Voorkom terecht.

Chris
chris weblogo
Voor jongeren: een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris
SMPR
smpr weblogo
Ook voor jongeren, voor een (anoniem) gesprek bij het meldpunt seksueel misbruik in de kerk
Het Meldpunt
logo meldpuntmisbruik
Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties.
Veilig Thuis
veilig thuis logo234x
Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

(#511) Externe bronnen over gratis VOG voor kerken

V&V in de gemeente

Binnen de Hervormde gemeente Ede willen we op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaan. Geef je leiding in het jeugdwerk? Ga je namens de kerk op bezoek bij gemeenteleden? Ben je op een andere manier betrokken bij het kerkenwerk? Jouw relatie met gemeenteleden (jong of oud) is kwetsbaar. Wees op de hoogte van goede omgangsvormen:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente
 • Ik vertoon geen gedrag dat door de ander als seksueel getint kan worden opgevat (aanraken, taalgebruik, digitaal)
 • Ik ben als volwassene niet alleen in een ruimte met een minderjarige
 • Ik bescherm de ander tegen oneerlijk, respectloos en ongelijkwaardig gedrag
 • Ik maak geen misbruik van mijn macht tegenover een ander
 • Ik val de ander niet lastig en ik berokken de ander geen schade
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen

Toerusting

Wil je handvatten hoe je het jeugdwerk in jouw gemeente veiliger maakt of wil je een (jeugd)avond organiseren rond dit onderwerp? Zoek je hiervoor werkvormen, brochures of verdiepingsmateriaal? Wil je in je bijbelstudiegroep over een veilige gemeente nadenken? Ga dan naar www.meldpuntmisbruik.nl

De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Deze website helpt u daarbij: www.protestantsekerk.nl 

Chris

Landelijke instelling
Voor jongeren: een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris

Het meldpunt

Landelijke instelling
Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties.

Veilig Thuis

Landelijke instelling
Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Oude kerkgemeente

Oude kerkgemeente

De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 

Kerkdiensten

zo 17 dec 10:00 - dr. P. Veerman ( Ede )
zo 17 dec 18:30 - ds. M.J. Jongejan (Ede)
zo 24 dec 10:00 - ds. J.C. Breugem ( Uitzenddienst )
zo 24 dec 18:30 - ds. A.J. Mensink (Elburg)

Sionkerkgemeente

Sionkerkgemeente

De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 

Kerkdiensten

zo 17 dec 09:30 - ds. J.C. Breugem
zo 17 dec 17:00 - ds. J.H. Lammers (Nijkerk)
zo 24 dec 09:30 - ds. C.H. Hogendoorn (Lelystad)
zo 24 dec 17:00 - ds. L. de Wit

Nieuwe kerkgemeente

Nieuwe kerkgemeente

De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 

Kerkdiensten

zo 17 dec 09:30 - ds. J.W.C. Vonhof ( Ede )
zo 17 dec 17:00 - ds.W.P. Vermeulen (Utrecht)
zo 24 dec 09:30 - dr. W.M. de Bruin (Bleiswijk)
zo 24 dec 22:00 - ds. P.A. Verbaan (kerstnachtdienst)

Bethelkerkgemeente

Bethelkerkgemeente

De Bethelkerkgemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 

Kerkdiensten

zo 17 dec 09:30 - ds. N.W. van den Houten
zo 17 dec 17:00 - ds. T. de Ridder (Ochten)
zo 24 dec 09:30 - ds. D. Hoolwerf
zo 24 dec 19:00 - Ds. D.G.R.A. Beekman ( Kinderkerstnachtdienst )

Arkgemeente

Arkgemeente

Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 

Kerkdiensten

zo 17 dec 09:30 - ds. B.J- van de Kamp (Harderwijk)
zo 17 dec 17:00 - ds. D.Hoolwerf (Heilige Doop)
zo 24 dec 09:30 - ds. D.G.R.A. Beekman
zo 24 dec 22:00 - ds. D. Hoolwerf (kerstnachtdienst)

Kleopasgemeente

Kleopasgemeente

De wijkgemeente in en rondom de Rietkampen. Kom gerust eens sfeer proeven tijdens een kerkdienst in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94.

 

Kerkdiensten

zo 17 dec 09:00 - ds. D. Schinkelshoek (Amersfoort)
zo 17 dec 17:00 - ds. N.W. van den Houten (Heilige Doop)
zo 24 dec 09:00 - ds. N.W. van den Houten
zo 24 dec 20:00 - ds. N.W. van den Houten (kerstnachtdienst)

Bethanië

Bethanië

Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

 

Bijeenkomsten

zo 17 dec 10:15 - ds. C. van de Worp (t Harde) dienst SK
zo 24 dec 10:15 - ds. L. de Wit
ma 25 dec 10:15 - ds. D.C. Floor (1e kerstdag)
zo 31 dec 10:15 - ds. D.C. Floor

de Hartenberg

de Hartenberg

Wekelijks zijn er bijeenkomsten in de Hartenberg ('s Heeren Loo) in Wekerom waar onze predikanten regelmatig voorgaan. 

Bijeenkomsten

zo 17 dec 10:00 - De Hartenberg - ds.G. Silvis
zo 17 dec 14:30 - De Hartenberg - Zangviering