oudekerkgemeente

Liturgieën kerkdiensten Eerste en Tweede Pinksterdag

Op deze pagina treft u de liturgieën voor de kerkdiensten op Eerste en Tweede Pinksterdag (Pinksterzangdienst) die op 31 mei en 1 juni in de Oude Kerk worden gehouden. Voor de kinderen is er weer een kerkboekje beschikbaar. Daarnaast kunt u meezingen met de teksten van Gezang 255:

 

1
Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

de Drieëen'ge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drieëen'ge in zijn troon!

 

 

2
Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.


3
Ere zij de Heer der eng'len,

ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;

aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

looft de Koning, heel zijn kerk!


4
Halleluja, lof, aanbidding

brengen eng'len U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer!

Alvast gezegende diensten toegewenst!