Hervormde gemeente Ede

V&V in de gemeente

V&V in de gemeente

Binnen de Hervormde gemeente Ede willen we op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaan. Geef je leiding in het jeugdwerk? Ga je namens de kerk op bezoek bij gemeenteleden? Ben je op een andere manier betrokken bij het kerkenwerk? Jouw relatie met gemeenteleden (jong of oud) is kwetsbaar. Wees op de hoogte van goede omgangsvormen:

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente
  • Ik vertoon geen gedrag dat door de ander als seksueel getint kan worden opgevat (aanraken, taalgebruik, digitaal)
  • Ik ben als volwassene niet alleen in een ruimte met een minderjarige
  • Ik bescherm de ander tegen oneerlijk, respectloos en ongelijkwaardig gedrag
  • Ik maak geen misbruik van mijn macht tegenover een ander
  • Ik val de ander niet lastig en ik berokken de ander geen schade
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen

Toerusting

Wil je handvatten hoe je het jeugdwerk in jouw gemeente veiliger maakt of wil je een (jeugd)avond organiseren rond dit onderwerp? Zoek je hiervoor werkvormen, brochures of verdiepingsmateriaal? Wil je in je bijbelstudiegroep over een veilige gemeente nadenken? Ga dan naar www.meldpuntmisbruik.nl

De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Deze website helpt u daarbij: www.protestantsekerk.nl