Hervormde gemeente Ede

Kerstgroet

Kerstgroet

De kerstgroet wordt jaarlijks vlak voor de kerstdagen georganiseerd en is gericht op de ouderen van de gemeente boven de 75 jaar en de langdurig zieken.

Deze ouderen ontvangen een kerstattentie en zij die hun partner verloren hebben  ( in dat jaar ) krijgen er ook een dagboekje bij.

De commissie doet de voorbereidingen voor het uitdelen van de kerstattentie.

Door vrijwilligers worden de kerstattenties en dagboekjes verspreid in de wijken.

De commissie bestaat uit 4 personen waarvan 1 diaken en wordt geleid door Kees van de Weerd  tel: 06 48 50 71 47.